Zoekresultaten

29 resultaten voor keyword:duurzaamheidsbeleid
29 resultaten voor keyword:duurzaamheidsbeleid

Pagina 1 van 2

Van 9 naar 15 procent hernieuwbare energie in vier jaar tijd

De doelstelling van Nederland uit de Europese Green Deal is dat 27 procent van het energieverbruik in 2030 uit hernieuwbare bronnen komt, zoals biomassa, zon en wind.

Artikelen

Klimaat- en Energieverkenning 2023

De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning wordt voorgeschreven door de Klimaatwet en is een verantwoordings- en monitoringsinstrument voor het Nederlandse klimaat- en energiebeleid

Publicaties

Klimaat- en Energieverkenning 2022

De Klimaat- en Energieverkenning 2022 is tot stand gekomen door samenwerking tussen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), TNO EnergieTransitie, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de...

Publicaties

8 op de 10 bedrijven bezig met verduurzamen

Het merendeel (79 procent) van de bedrijven heeft in 2022 maatregelen genomen om de bedrijfsvoering duurzamer te maken.

Artikelen

Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering

Bijna alle Nederlanders van 18 jaar of ouder denken dat het klimaat aan het veranderen is; 6 procent gelooft niet in klimaatverandering of weet het niet.

Artikelen

Bijna 8 op de 10 automobilisten laten auto bewust weleens staan

In 2020 gaf 78 procent van de Nederlandse automobilisten van 18 jaar of ouder aan de auto weleens bewust te laten staan.

Artikelen

Monitor Duurzame Cacao 2019

Rapport met cijfers over de afzet van duurzame cacao in supermarkten in 2018.

Artikelen

Onderzoeksrapport: Verbruik duurzame cacao in Nederland

Onderzoek onder bedrijven in Nederland die cacao(producten) verwerken naar in de afzet van duurzaam gecertificeerde cacao.

Artikelen

Publieksrapport: Verbruik duurzame cacao in Nederland

Onderzoek onder bedrijven in Nederland die cacao(producten) verwerken naar in de afzet van duurzaam gecertificeerde cacao.

Artikelen

Rapport over duurzame ontwikkelingsdoelen verschenen

een nieuw rapport van het CBS over de stand van zaken rond de 17 Sustainable Development Goals

Artikelen

Circulaire economie wat we willen weten en kunnen meten

Publicatie Systeem en nulmeting voor monitoring van de voortgang van de circulaire economie in Nederland.

Publicaties

Start meten voortgang Circulaire Economie in Nederland

Voorstel voor monitoringsysteem om de beoogde transitie naar een circulaire economie te kunnen volgen.

Artikelen

Democratische controle vergroten met open data

Open data bieden burgers de kans om de overheid te controleren en aan te spreken op haar verantwoordelijkheid

Artikelen

Uitbreiding beleidsindicatoren Groene Groei

Uitbreiding met 28 (beleidsrelevante) indicatoren voor groene groei.

Artikelen

Duurzame ontwikkeling

Duurzaamheidsvisualisatie

Dashboards

Monitor Duurzaam Nederland 2017, update indicatoren

De Monitor Duurzaam Nederland geeft een beeld van duurzaamheid aan de hand van drie aspecten

Publicaties

Welvaart relatief hoog, maar niet zonder kosten

De Monitor Duurzaam Nederland 2017 is vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden in het kader van Verantwoordingsdag.

Artikelen

Betere gezondheidszorg door big data

Big data spelen een steeds grotere rol binnen de overheid en in het bedrijfsleven

Artikelen

‘Duurzaamheidsbeleid moet coherent en meetbaar zijn’

De overheid moet stevige duurzaamheidsambities neerzetten en elk nieuw beleid toetsen op de impact die het heeft op SDGs

Artikelen

SDGs voor water - drietrapsladderbenadering

Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor water – SDG 6.4 – drietrapsladderbenadering voor Nederland

Artikelen

Nederlandse producenten verspillen minder grondstoffen

De Nederlandse economie wordt steeds meer een circulaire economie en verspilt minder grondstoffen.

Artikelen

Circulaire economie in Nederland

De transitie naar een circulaire economie beschreven op basis van data van CBS.

Artikelen

Nederland nog niet duurzaam op alle VN-doelen

Op veel vlakken gaat het goed met de SDGs, maar er zijn ook zorgpunten.

Artikelen

Meten van SDGs: een eerste beeld voor Nederland

Het globale beeld dat uit deze publicatie naar voren komt is dat het op veel terreinen goed gaat met Nederland.

Publicaties

Directeur-Generaal CBS adviseert prins Charles

Op 12 juli nam Directeur-Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi in Londen deel aan de adviesraad van het forum ‘Measure what matters: a framework for action’ over het beter meten van de voortgang van duurzame...

Artikelen