SDGs voor water - drietrapsladderbenadering

De Agenda 2030 voor Duurzame ontwikkeling bevat een specifieke doelstelling voor water en sanitatie (SDG 6), specifiek met het oog om 'de beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen te garanderen'. De indicatoren onder doelstelling 6.4 zijn: SDG 6.4.1 - wijzigingen in water efficiëntie in de tijd en SDG 6.4.2 - Niveau van waterstress. Dit memo toont de resultaten van een kort project dat is uitgevoerd door CBS, Deltares en eLEAF om te laten zien welke informatie in Nederland reeds beschikbaar is en welke methoden er kunnen worden gevolgd voor invulling van de indicatoren voor de Sustainable Development Goal (SDG) 6.4. Voorts is beschreven wat kan worden gebruikt en vertaald naar andere landen in de ondersteuning en evaluatie van de 6.4 SDGs. De kern van de ontwikkelde methode is de zogenaamde ‘drietrapsladderbenadering’ waarbij de mogelijke combinatie van data voor het samenstellen van de indicatoren wordt beschreven.

In september 2015 hebben staatshoofden van over de gehele wereld de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling aangenomen. De Agenda 2030 bestaat uit 17 doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDGs) en 169 doelen, waaronder een speciale doelstelling voor water en sanitatie (SDG 6) om 'de beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen te garanderen'. De indicatoren onder doelstelling 6.4 zijn: SDG 6.4.1 - wijzigingen in het water efficiëntie in de tijd en SDG 6.4.2 - Niveau van waterstress dat betrekking heeft op de onttrekking van water aan de beschikbare zoetwatervoorraden. Zes testlanden (zogenaamde ‘Proof of Concept landen’, PoC), waaronder Nederland, werden uitgenodigd om de methoden - die ontwikkeld zijn door VN-organisaties - te testen en om gegevens voor de indicatoren voor SDGs 6,3-6,6 te verzamelen.

Voortvloeiend uit dit ‘Proof of Concept’ proces, hebben het CBS, Deltares en eLEAF een kort project uitgevoerd met als doel om te laten zien wat voor Nederland reeds kan worden samengesteld voor de indicatoren onder SDG 6.4 en wat kan worden gebruikt en vertaald naar andere landen in de ondersteuning en evaluatie van de 6.4 SDGs.

Dit memo toont de resultaten van het project, dat werd ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het ministerie van Buitenlandse Zaken, de twee belangrijkste belanghebbenden voor SDG Target 6.4. Dit als onderdeel van de Nederlandse inzet als Proof of Concept land voor SDG 6 (water). Er wordt beschreven hoe toepassing van de ladder aanpak voor Nederland kan leiden tot het toevoegen van meer detail aan al beschikbare nationale statistieken voor monitoring van de SDG’s. Bij het opstellen van deze waterstatistieken en waterrekeningen wordt reeds gebruik gemaakt van Remote sensing informatie, maar dit kan verder worden uitgebreid. Via het gebruik van data uit modellen is voor onderdelen van de indicatoren nog aanvullende informatie toe te voegen.

De kern van de ontwikkelde methode is de zogenaamde ‘drietrapsladderbenadering’, waarin combinaties van gegevens voor het samenstellen van de indicatoren zijn bekeken en beschreven, uitgaande van ofwel:
i) de bestaande gegevens uit de nationale rekeningen, water statistieken (op basis van de internationale standaard voor water statistieken, IRWS) & SEEA – type Water accounts (milieurekeningen / waterrekeningen);
ii) de aanvullende gegevens van satellieten en modellen;
iii) Een geïntegreerde aanpak met de volledige consistentie tussen de statistische gegevens, model data en satellietgegevens.

Ook is getoetst of de in Nederland gebruikte aanpak, waaronder het gebruik van andere bronnen, kan worden toegepast in andere landen, om zo de processen in andere landen voor het meten van -en rapporteren over- SDG 6.4, te ondersteunen.