Onderzoeksrapport: Verbruik duurzame cacao in Nederland

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft eind 2016/begin 2017 een enquête uitgevoerd onder bedrijven in Nederland die cacao(producten) verwerken, met het doel meer inzicht te krijgen in de afzet van duurzaam gecertificeerde cacao in Nederland in de jaren 2014-2016.
Volgens de intenties, die de cacaosector in 2010 in een verklaring heeft opgenomen, zou in 2015 de helft van alle cacao die in Nederland geconsumeerd wordt, duurzaam gecertificeerd moeten zijn. Verder zou vanaf het jaar 2025 de volledige cacaoconsumptie duurzaam gecertificeerd moeten zijn.

In 2015 heeft het CBS voor het eerst gegevens gepubliceerd over de afzet van duurzame cacao in supermarkten. Het ministerie van Economische Zaken heeft het CBS in 2016 gevraagd om daarnaast ook de afzet via andere kanalen te onderzoeken. Dit heeft geleid tot het uitzetten van een enquête onder bedrijven in Nederland die cacao of cacaoproducten verwerken.

De resultaten van de enquête en een uitgebreide beschrijving van het onderzoek staan in dit onderzoeksrapport. Naast dit uitgebreide rapport is er een publieksrapport met een korte beschrijving van het onderzoek en de belangrijkste resultaten. Ook het rapport “Verbruik duurzame cacao in Nederland. Publieksrapport” is te vinden op de CBS-website.