8 op de 10 bedrijven bezig met verduurzamen

Mannen installeren zonnepanelen op een dak
© CBS
Het merendeel (79 procent) van de bedrijven heeft dit jaar maatregelen genomen om de bedrijfsvoering duurzamer te maken. Dit meldt het CBS op basis van de maandelijkse conjunctuurenquête die begin september 2022 werd gehouden.

Het onderzoek is gedaan onder bedrijven in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverlening. Bijna 39 procent van de bedrijven zegt een combinatie van maatregelen te hebben genomen rond energie, uitstoot of de circulaire economie. Bijna 20 procent heeft vooral verduurzaamd op het gebied van energie. Maatregelen omtrent circulaire economie (14 procent) en uitstoot (6 procent) worden minder vaak genoemd. 21 procent van de bedrijven heeft dit jaar hun bedrijfsvoering niet verder verduurzaamd.

Bedrijven actief in vervoer en opslag en in verhuur en overige zakelijke diensten geven vaker dan de andere bedrijfstakken aan dit jaar te werken aan hun uitstoot. Voor de bedrijfstakken verhuur en handel van onroerend goed en cultuur, sport en recreatie geldt dit voor energiemaatregelen. Voor de horeca zijn circulaire maatregelen van groter belang geweest.

Genomen maatregelen voor een duurzamere bedrijfsvoering dan vorig jaar, 2022
bedrijfstakken (SBI2008)Geen (% bedrijven)Vooral op het gebied van energie (% bedrijven)Vooral op het gebied van uitstoot (% bedrijven)Vooral milieubewust omgaan met grondstoffen en afval (% bedrijven)Op een combinatie van bovenstaande (% bedrijven)Op een ander gebied (% bedrijven)
Totaal (industrie, auto- en
detailhandel, dienstverlening)
2119,85,714,238,60,7
Vervoer en opslag14,516,914,36,847,20,3
Detailhandel en autobranche14,723,21,814,845,20,2
Industrie15,522,92,918,939,20,6
Verhuur en handel van
onroerend goed
20,332,83,66,836,50
Cultuur, sport en recreatie24,132,82,511,828,50,2
Horeca2722,60,821,427,50,8
Informatie en communicatie27,514,1510,642,60,2
Verhuur en overige zakelijke diensten27,813,815,215,8261,4
Specialistische zakelijke diensten30,315,1510,537,51,7
Overige dienstverlening32,3216,612,326,51,3

Afhankelijkheid van derden kan verduurzaming belemmeren

Voor bijna een kwart van de ondernemers is de afhankelijkheid van derden de belangrijkste belemmering bij het verduurzamen van het bedrijf. Bijna 13 procent noemt een tekort aan financiële middelen als belangrijkste belemmering. Een bijna even grote groep (12 procent) ziet te weinig voordelen van verduurzaming. Daar staat tegenover dat ruim 3 op de 10 bedrijven geen belemmeringen ervaren bij het verduurzamen.

Bedrijven in de horeca en de cultuur, sport en recreatie geven een tekort aan financiële middelen vaker als belangrijkste belemmering aan dan bedrijven in andere bedrijfstakken. Bedrijven in vervoer en opslag en de verhuur en handel van onroerend goed noemen de afhankelijkheid van derden vaker als belangrijkste belemmering.

Belangrijkste belemmering bij verduurzamen van het bedrijf, 2022
;Wij ervaren geen belemmeringen;We weten niet hoe we (nog meer) kunnen verduurzamen;Tekort aan financiële middelen;Tekort aan personeel binnen ons bedrijf om het te realiseren;Afhankelijkheid van derden;Het levert ons te weinig voordeel op (bijv. competitief of financieel);Wij ervaren geen belemmeringen (% bedrijven)We weten niet hoe we (nog meer) kunnen verduurzamen (% bedrijven)Tekort aan financiële middelen (% bedrijven)Tekort aan personeel binnen ons bedrijf om het te realiseren (% bedrijven)Afhankelijkheid van derden (% bedrijven)Het levert ons te weinig voordeel op (bijv. competitief of financieel) (% bedrijven) Anders (% bedrijven)
Totaal (industrie, auto- en
detailhandel, dienstverlening)
31,46,812,96,424,611,76,2
Horeca17,19,923,711,32310,84,1
Cultuur, sport en recreatie18,56,229,810,124,55,75,2
Industrie25,96,417,38,918,812,210,5
Vervoer en opslag28,22,614,33,934,210,16,6
Verhuur en handel van
onroerend goed
28,92,66,89,539,89,82,6
Overige dienstverlening33,511,810,19,523,39,72,2
Verhuur en overige zakelijke diensten34,97,966,224,7164,3
Detailhandel en autobranche35,24,911,84,826,713,43,1
Specialistische zakelijke diensten40,48,76,64,924,29,95,3
Informatie en communicatie41107,42,721,89,87,2

Een derde vindt bedrijfsvoering grotendeels of geheel duurzaam

Een derde van de bedrijven beoordeelt hun bedrijfsvoering als grotendeels of helemaal duurzaam. Bijna de helft zegt dat hun bedrijf deels duurzaam werkt, en volgens 15 procent is het bedrijf in kleine mate duurzaam. De uitkomsten betekenen niet dat alle economische activiteiten even duurzaam zijn. Bedrijven vergelijken hun prestaties bijvoorbeeld eerder met normen, collegabedrijven of verduurzamingsmogelijkheden binnen hun bedrijfstak dan dat zij zich vergelijken met (duurzamere) andere bedrijfstakken.

Oordeel over duurzaamheid eigen bedrijfsvoering, 2022
bedrijfstakken (SBI2008)(vrijwel) geheel duurzaam (% bedrijven)in grote mate duurzaam (% bedrijven)niet in grote mate, maar ook niet in kleine mate duurzaam (% bedrijven)in kleine mate duurzaam (% bedrijven)niet of nauwelijks duurzaam (% bedrijven)
Totaal (industrie, auto- en
detailhandel, dienstverlening)
3,829,948,315,32,7
Informatie en communicatie6,733,545,611,03,1
Detailhandel en autobranche4,634,646,312,91,7
Verhuur en handel van
onroerend goed
1,336,955,85,00,9
Specialistische zakelijke diensten3,233,247,513,23,0
Overige dienstverlening2,333,649,111,63,5
Industrie2,230,548,716,62,1
Verhuur en overige zakelijke diensten2,329,549,214,05,0
Vervoer en opslag6,123,052,216,52,2
Horeca4,020,347,824,63,2
Cultuur, sport en recreatie2,316,047,227,37,2