Monitor Duurzaam Nederland 2017, update indicatoren

Paper cover lichtblauw
De Monitor Duurzaam Nederland geeft een beeld van duurzaamheid aan de hand van drie aspecten: kwaliteit van leven (‘hier en nu’), hulpbronnen (‘later’) en Nederland in de wereld (‘elders’).

De Monitor Duurzaam Nederland 2017 is op 17 mei 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden in het kader van Verantwoordingsdag en beschrijft in welke mate Nederland zich duurzaam ontwikkelt. Hierbij wordt zowel naar de langetermijntrend in Nederland gekeken als naar de positie die Nederland inneemt ten opzichte van de overige lidstaten van de Europese Unie. Centraal staan de drie aspecten van duurzaamheid die ontleend zijn aan de zogenaamde Brundtland-definitie van duurzaamheid: een voldoende kwaliteit van leven, die niet ten koste gaat van de mogelijkheden van toekomstige generaties om te voorzien in hun behoeften en ook de kwaliteit van leven in andere landen (met name ontwikkelingslanden) per saldo niet nadelig beïnvloedt.

De Monitor Duurzaam Nederland en deze bijbehorende visualisatie zal niet worden gecontinueerd en worden voortgezet als de Monitor Brede Welvaart