Monitor Duurzame Cacao 2019

Rapport met cijfers over de afzet van duurzame cacao in supermarkten in 2018.

Het CBS heeft voor de verslagjaren 2014, 2015 en 2016 resultaten over de afzet van duurzame cacao in supermarkten gepubliceerd in de Monitor Duurzame Agro-grondstoffen van respectievelijk 2015, 2016 en 2017. Met de huidige Monitor Duurzame Cacao 2019 worden daar resultaten voor het verslagjaar 2018 aan toegevoegd. De rapportage geeft daarnaast achtergrondinformatie, waaronder over de wereldproductie van cacao.

De Nederlandse cacaosector heeft in 2010 een intentieverklaring ondertekend waarin de doelstelling is geformuleerd dat uiterlijk in 2025 alle in Nederland geconsumeerde cacao duurzaam geproduceerd is. Het rapport dient mede om de voortgang in dat steven te volgen.

Het onderzoek is bekostigd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.