Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering

Klimaatstakers komen aan op het het centraal station van Den Haag
© Nikki van Toorn (CBS)
Bijna alle Nederlanders van 18 jaar of ouder denken dat het klimaat aan het veranderen is; 6 procent gelooft niet in klimaatverandering of weet het niet. Drie kwart van de bevolking maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. Een ruime meerderheid wil minder fossiele en meer groene energie. De meeste mensen zijn voorstander van windmolens, maar willen ze niet in de eigen ‘achtertuin’. Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen 2020 van het CBS.

Van februari tot en met juni 2020 zijn ruim 3,6 duizend inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder bevraagd voor het onderzoek Belevingen. Hen is gevraagd wat ze denken en doen in relatie tot klimaatverandering en energietransitie. Het onderzoek was enkele weken bezig toen de coronacrisis in Nederland uitbrak. Mogelijk hebben de coronacrisis en daarop volgende maatregelen invloed gehad op de antwoorden van de deelnemers.

6 op de 10 zien de mens als belangrijkste oorzaak klimaatverandering

6 op de 10 volwassenen denken dat de klimaatverandering helemaal (12 procent) of vooral (48 procent) door de mens veroorzaakt wordt. Ruim een kwart (27 procent) geeft aan dat de mens en de natuur hier een even grote rol in hebben. Dat vooral de natuur zelf de oorzaak is van klimaatverandering denkt 5 procent en 1 procent schrijft de klimaatverandering volledig toe aan de natuur.

Oorzaak van klimaatverandering, 2020
Oorzaak klimaatveranderingAandeel
Helemaal door de mens11,9
Vooral door de mens47,7
Evenveel mens als natuur26,8
Vooral door de natuur4,7
Helemaal door de natuur1,0
Weet niet waar de oorzaak ligt1,9
Gelooft niet in klimaatverandering of weet het niet5,7
Geen antwoord0,3

Ruime meerderheid wil meer groene energie

Bijna de helft van de Nederlanders van 18 jaar of ouder wil minder gebruik van aardolie en aardgas; zo’n 1 op de 10 wil dat Nederland helemaal stopt met deze fossiele brandstoffen. Een ruime meerderheid is voorstander van groene energie. Zo wil 83 procent meer gebruik van zonne-energie en 73 procent meer gebruik van windenergie. Ook waterkracht en aardwarmte zien veel Nederlanders als duurzaam alternatief. Over het gebruik van kernenergie en biomassa zijn de meningen verdeeld.

Standpunt over gebruik energiebronnen, 2020
EnergiebronMeer (% Nederlanders van 18 jaar of ouder)Evenveel als nu (% Nederlanders van 18 jaar of ouder)Minder (% Nederlanders van 18 jaar of ouder)Helemaal niet (% Nederlanders van 18 jaar of ouder)Weet ik niet (% Nederlanders van 18 jaar of ouder)Ken de bron niet (% Nederlanders van 18 jaar of ouder)
Aardolie1,315,748,413,118,33,2
Steenkolen1,36,332,543,714,12,2
Aardgas6,524,848,48,610,51,1
Windenergie72,514,44,91,75,70,9
Zonne-energie83,09,01,31,05,00,7
Aardwarmte56,310,84,02,617,78,5
Waterkracht67,910,51,41,314,64,3
Kernenergie25,012,417,825,416,42,9
Biomassa23,015,115,113,424,68,7

Meeste Nederlanders voor windmolens, maar niet in eigen ‘achtertuin’

Met 71 procent is een groot deel van de bevolking voor de bouw van nieuwe windmolens in Nederland. Voor windmolens in de eigen woonomgeving zijn Nederlanders echter minder enthousiast: 21 procent is voorstander en 31 procent tegenstander. 43 procent zei: dat hangt ervan af. De locatie van de windmolens is hierbij het vaakst bepalend: ze mogen niet te dicht bij de woning staan. De meeste Nederlanders zien dus liever geen windmolens vlak bij hun huis.

53 procent Nederlanders positief over energietransitie

Ruim de helft van de bevolking vindt het (heel) positief dat de overheid Nederland aardgasvrij wil maken door over te stappen op duurzame energiebronnen. Dat aardgas bijdraagt aan de CO2-uitstoot (en daarmee aan de klimaatverandering) is hiervoor de meest genoemde reden. Een andere veelgenoemde reden is dat de winning van aardgas leidt tot ondergrondse verschuivingen en verzakkingen van de bodem, zoals de aardbevingen in Groningen. Ook wordt het goed gevonden om met aardgas te stoppen omdat het op den duur opraakt.