Uitbreiding beleidsindicatoren Groene Groei

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft samen met het CBS gekeken of, naast de indicatoren van het OECD raamwerk, meer (beleidsrelevante) indicatoren voor groene groei zijn samen te stellen. Dit heeft geresulteerd in selectie van 28 indicatoren die op basis van al beschikbare data samengesteld konden worden.
De set aan OECD indicatoren is de basis van de groene groei publicatie van het CBS. De overheid heeft het CBS gevraagd om een deel van de indicatoren set voor Nederland op een regelmatige basis te monitoren. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft samen met het CBS gekeken of, naast de indicatoren van het OECD raamwerk, meer (beleidsrelevante) indicatoren voor groene groei zijn samen te stellen. Dit heeft geresulteerd in een selectie van 28 indicatoren die op basis van al beschikbare data samengesteld konden worden. Het rapport heeft echter niet de intentie om een volledig beeld van alle beschikbare informatie over groene groei te geven. Het betreft hier met name indicatoren voor Nederland. Echter, daar waar mogelijk zijn op basis van internationale databases ook cijfers voor andere landen berekend.