Zoekresultaten

81 resultaten voor keyword:delfstoffenwinning
81 resultaten voor keyword:delfstoffenwinning

Pagina 1 van 4

Industrie krimpt niet verder

De toegevoegde waarde van de goederenproducenten is in het derde kwartaal van 2013 met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. In de voorafgaande kwartalen was er nog sprake van krimp.

Artikelen

Geheimhouding bij bedrijfsstatistieken van het CBS: Geheimhoudingsmodule 2000

Wim Koopman en Ab Mulder (juli 2000)Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt al heel lang met het probleem van de vertrouwelijkheid geconfronteerd. De publicaties van veel...

Artikelen

Kernindicatoren naar bedrijfsgrootte conform Nationale Rekening totalen, 2011 en 2012

Maatwerktabel met kernindicatoren naar bedrijfsgrootte over 2011 en 2012, conform Nationale Rekeningen totalen. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken (EZ).

Cijfers

Arbeidsdeelname van technici, 2011-2014

Maatwerktabellen over de arbeidsdeelname van personen met een technische opleiding uitgesplitst naar beroep, sector en diverse achtergrondkenmerken. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken...

Cijfers

Dashboard delfstoffenwinning en geothermie, 2000-2016

Een dashboard waarin de sector delfstoffenwinning vergeleken wordt met andere sectoren.

Cijfers

Aardgasproductie steeds belangrijker voor bbp

De winning van delfstoffen droeg in 2006 17 miljard euro, ofwel ruim 3 procent, bij aan het bbp. Dit aandeel neemt de laatste jaren voortdurend toe. Niet de groei van de productie, maar de sterke...

Artikelen

De economische rol van aardgas na de productiebeperkingen

“De Nederlandse economie” is een reeks artikelen waarin actuele macro-economische fenomenen worden beschreven en geduid.

Publicaties

Minder bedrijfsafval door recessie

In 2009 is 16,6 miljoen ton bedrijfsafval vrijgekomen. Dit is 2,1 miljoen ton (ruim 10 procent) minder dan in 2008.

Artikelen

Nederlandse economie groeit licht in het tweede kwartaal

De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal van 2012 met 0,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder is de economie in het tweede kwartaal met 0,4...

Artikelen

Hoogste bijzondere beloningen in delfstoffenwinning en financiële dienstverlening

In 2010 was de delfstoffenwinning de bedrijfstak met de hoogste bijzondere beloningen.

Artikelen
Cijfers

Binnenlandse winst bedrijven bijna op niveau van voor de crisis

De binnenlandse winst van niet-financiële vennootschappen is in de eerste twee kwartalen van 2015 sterk toegenomen. Aan het einde van het tweede kwartaal kwam de winst uit op 165 miljard euro....

Artikelen

Economie Noord-Holland hardst gegroeid

Noord-Holland profiteerde van de positieve ontwikkeling in de groot- en detailhandel.

Artikelen

Aardgasbaten op laagste niveau in ruim 40 jaar

De ontwikkeling van de aardgasbaten.

Artikelen

De invloed van de aardgaswinning op de Nederlandse economie

Overzicht van de invloed van de aardgaswinning op de Nederlandse economie.

Artikelen

No.3 2000

De Energiemonitor is een publicatie die in de jaren 1999 tot en met 2001 ieder kwartaal is verschenen. Hierin zijn onder andere artikelen gepubliceerd over de ontwikkelingen op het terrein van...

Artikelen

Licht herstel economie

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal met 3,7 procent gekrompen ten opzichte van dezelfde periode in 2008. Daarmee is de krimp beduidend minder groot dan in de eerste twee kwartalen van...

Artikelen
Artikelen

Sterke groei Nederlandse economie in het eerste kwartaal

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2011 gegroeid met 2,8 procent vergeleken met een jaar eerder. Dit is de hoogste groei in drie jaar. Ten opzichte van een kwartaal eerder groeide...

Artikelen

Goederenproductie verder teruggelopen

De goederenproductie lag in het tweede kwartaal van 2009 ruim 10 procent lager dan in 2008. Deze daling is nog groter dan in het eerste kwartaal als gevolg van de forse krimp van de...

Artikelen

Verdere krimp goederenproducenten

De toegevoegde waarde van de goederenproducenten is in het derde kwartaal van 2012 met 3,0 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Het is het vierde kwartaal op rij waarin de...

Artikelen

Recordbedrag aan dividend in 2005

De Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen keerden in 2005 bijna 18 miljard euro aan dividend aan hun aandeelhouders uit. De sectoren Verzekeraars en Delfstoffenwinning namen daarvan 60 procent...

Artikelen