14 procent hogere prestatiebeloningen in 2013

In 2013 was er ruim 13 miljard euro beschikbaar voor prestatiebeloningen, 1,4 miljard euro meer dan in 2012. De gemiddelde prestatiebeloning per arbeidsjaar nam met 14 procent toe tot 2 260 euro. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Hoogste prestatiebeloning in delfstoffenwinning, nutsbedrijven en financiële sector

In 2013 is de gemiddelde prestatiebeloning per arbeidsjaar met ruim 14 procent gestegen, tot 2 260 euro. Bedrijven hebben meer ruimte om variabele beloningen uit te keren. In de jaren 2010–2012 lag deze beloning nog rond 2 duizend euro.
In alle bedrijfstakken zijn hogere prestatiebeloningen uitgekeerd, uitgezonderd de horeca. De gemiddelde prestatiebeloning  was het hoogst in de delfstoffenwinning,  energiebedrijven en financiële dienstverlening (banken, verzekeringswereld): meer dan 8 duizend euro. In de delfstoffenwinning (olie- en gasproductie) was dat 13 duizend euro.

480 duizend banen met prestatiebeloning van 5 duizend euro of meer

In 480 duizend banen werd een prestatiebeloning van 5 duizend euro of meer verdiend. Dit is 6 procent van alle werknemersbanen in Nederland. In de delfstoffenwinning en bij energiebedrijven kreeg bijna de helft van de werknemers een prestatiebeloning. In de delfstoffenwinning ontving  een op de zes werknemers zelfs een beloning van 20 duizend euro of meer.
Werknemers met een hoger jaarloon krijgen vaker een beloning die gekoppeld is aan de persoonlijke prestatie of de prestatie van de onderneming. Ruim de helft van de werknemers die meer dan 1 ton per jaar verdienden (exclusief bijzondere beloning) kregen een prestatiebeloning van 5 duizend euro of meer. Zestig procent van de werknemers die  meer dan 2 ton verdienden ontvingen een beloning van 20 duizend euro of meer.

De verdeling van prestatiebeloningen wordt in bijgaande figuur gepresenteerd voor percentielgroepen. De 5 procent werknemers met de hoogste prestatiebeloning kregen minimaal  55,1 duizend euro. De 5 procent werknemers met de laagste prestatiebeloning ontvingen een prestatiebeloning van maximaal 5 270 euro. Voor de helft van de werknemers ligt het bedrag opp 9 440 euro.

Bronnen: