Nederlandse economie krimpt in het tweede kwartaal

De Nederlandse economie kromp in het tweede kwartaal van 2013 met 0,1 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder is de economie in het tweede kwartaal met 1,7 procent gekrompen.

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product

Alleen uitvoer groeit

Het bruto binnenlands product (bbp) is opgebouwd uit vier bestedingscategorieën: investeringen, saldo uitvoer en invoer, consumptie door huishoudens en consumptie door de overheid. In het tweede kwartaal van 2013 daalde de consumptie door huishoudens met 2,3 procent en de daalden de investeringen met 8,8 procent. De consumptie door de overheid kromp met 0,7 procent. De uitvoer van goederen en diensten was 1,1 procent hoger.  

Bestedingen

Bestedingen

Het bbp kan ook worden bepaald vanuit de productie van goederen en diensten. Van alle bedrijfstakken droeg alleen de delfstoffenwinning in het tweede kwartaal positief bij aan de bbp-ontwikkeling.

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling, 2013-II

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling, 2013 -II