De invloed van de aardgaswinning op de Nederlandse economie

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de invloed van de aardgaswinning op de Nederlandse economie, vóór en ná het terugschroeven van de aardgaswinning.

Door het productieplafond dat begin 2014 als gevolg van de aardbeving in Loppersum werd ingesteld, daalden de aardgasbaten van 15,4 miljard euro in 2013 tot 10,3 miljard euro in 2014. Ook de door de delfstoffenwinning gegenereerde toegevoegde waarde nam af, van 3,4 procent van het bbp in 2013 tot 2,6 procent in 2014. Door de lage aardgasprijs en de ingestelde productieplafonds is de waarde van het resterende gas met 34,5 miljard euro gedaald.