Industrie krimpt niet verder

De toegevoegde waarde van de goederenproducenten is in het derde kwartaal van 2013 met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. In de voorafgaande kwartalen was er nog sprake van krimp.

Groei goederenproducenten

Groei goederenproducenten

Bouw krimpt minder hard, industrie groeit licht

De productie van de bouw daalde in het derde kwartaal met 3,1 procent het sterkst. De krimp was wel minder groot dan in de eerste twee kwartalen van het jaar, toen de bouwproductie met respectievelijk 8,6 en 5,6 procent daalde. De industrie groeide met 0,3 procent na in het tweede kwartaal nog met 1,7 procent te zijn gekrompen. De delfstoffenwinning groeide wederom sterk met 7,4 procent. Deze groei kwam vooral door de toegenomen export van aardgas. In het voorafgaande kwartaal groeide de delfstoffenwinning vooral door een hoger binnenlands verbruik van aardgas als gevolg van het relatieve koude weer.

Positieve bijdrage delfstoffenwinning

De bouw leverde een negatieve bijdrage van 0,1 procentpunt aan de ontwikkeling van het bbp. De delfstoffenwinning leverde een positieve bijdrage van 0,2 procentpunt. De industrie droeg per saldo niets bij aan de ontwikkeling van het bbp.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling
Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de industrie vindt u in de Industriemonitor.