Zachte winter dempt delfstoffenwinning

.De toegevoegde waarde van de goederenproducenten is in het eerste kwartaal van 2014 met 2,7 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. In het derde en vierde kwartaal van 2013 was er nog sprake van een groei. De zachte winter veroorzaakte een krimp van de delfstoffenwinning en energiebedrijven. De meeste andere goederenproducerende bedrijfstakken noteerden wel een groei.

Groei goederenproducenten

Groei goederenproducenten

Lichte groei bouwproductie

In het eerste kwartaal groeide de bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij met 7,9 procent en de industrie met 3,7 procent. In de bouw zette het in het voorgaande kwartaal ingezette herstel door met een groei van 5,8 procent.

Negatieve bijdrage delfstoffenwinning

De delfstoffenwinning leverde een fors negatieve bijdrage aan de ontwikkeling van het bbp. De groeibijdragen van de industrie en de bouw compenseerden deze negatieve ontwikkeling slechts gedeeltelijk.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling, I-2014

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de industrie vindt u in de Industriemonitor.