De regionale economie 2014

omslag publicatie De regionale economie 2014
De publicatie De regionale economie 2014 bevat cijfers over de economische ontwikkeling, productiestructuur, investeringen en arbeidsmarkt per provincie.

In deze editie zijn er ook artikelen opgenomen met uitkomsten over de regionale economie die niet afkomstig zijn van de regionale rekeningen. Er wordt een artikel gewijd aan de mate van exportafhankelijkheid van de Nederlandse regio’s, ook wordt er een hoofdstuk gewijd aan de verschillen tussen de stedelijke en minder stedelijke gebieden. En ten slotte wordt de regionale spreiding van zzp’ers in Nederland geanalyseerd.

Na twee jaren van krimp groeide in 2014 de Nederlandse economie exclusief delfstoffenwinning, met 1,6 procent. Inclusief delfstoffenwinning was de groei slechts 1,0 procent. Dit kwam door de verminderde aardgaswinning in Groningen vooral als gevolg van het productieplafond dat in 2014 is ingesteld. Inclusief delfstoffenwinning kromp het brp in 2014 daarom sterk in de provincie Groningen. Exclusief delfstoffenwinning was er in 2014 in alle provincies sprake van economische groei.