Industrie herstelt verder

De toegevoegde waarde van de goederenproducenten is in het vierde kwartaal van 2013 met 2,3 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. In het derde kwartaal was er sprake van een groei van 0,4 procent. In 2013 is de toegevoegde waarde van de goederenproducenten in totaal met 0,2 procent gegroeid.

Groei goederenproducenten

Groei goederenproducenten

Bouwproductie groeit weer

In het vierde kwartaal groeide de bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij sterk met 4,8 procent en de industrie met 2,4 procent. De delfstoffenwinning groeide met 2,1 procent. De productie van de bouw groeide met 2,7 procent, na forse dalingen in de voorafgaande kwartalen.

Positieve bijdrage industrie

De goederenproducerende bedrijfstakken leverden een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het bbp. De industrie leverde met 0,3 procentpunt de grootste bijdrage.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling
 
Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de industrie vindt u in de Industriemonitor.