Zacht voorjaar dempt delfstoffenwinning

De toegevoegde waarde van de goederenproducenten is in het tweede kwartaal van 2014 gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste kwartaal was er sprake van een krimp van 2,7 procent. In het tweede kwartaal krompen de delfstoffenwinning en de energiebedrijven. De meeste industrietakken, de landbouw en de bouw groeiden wél. In zowel het eerste als het tweede kwartaal had het relatief warme weer een negatieve invloed op de gasproductie.

Groei goederenproducenten

Groei goederenproducenten

Lichte groei bouwproductie

In het tweede kwartaal groeide de bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij sterk met 10,2 procent en de industrie met 1,6 procent. De bouw wist, met een lichte groei van 0,3 procent, ternauwernood een positief vervolg te geven aan het in de voorgaande kwartalen ingezette herstel.

Negatieve bijdrage delfstoffenwinning

De delfstoffenwinning leverde een fors negatieve bijdrage aan de ontwikkeling van het bbp. De groeibijdragen van de industrie en de overige goederenproducenten compenseerden deze negatieve ontwikkeling.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de industrie vindt u in de Industriemonitor.