Nederlandse economie groeit licht in het derde kwartaal

De Nederlandse economie groeide in het derde kwartaal van 2013 met 0,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder is de economie in het derde kwartaal met 0,4 procent gekrompen.

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product
Uitvoer groeit licht

Het bruto binnenlands product (bbp) is opgebouwd uit vier bestedingscategorieën: investeringen, handelssaldo, consumptie door huishoudens en consumptie door de overheid. In het derde kwartaal van 2013 daalde de consumptie door huishoudens met 2,7 procent en de daalden de investeringen met 3,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. De consumptie door de overheid kromp met 0,9 procent. De uitvoer van goederen en diensten groeide met 2,3 procent en de invoer kromp met 0,2 procent.

Bestedingen

Bestedingen

Het bbp kan ook worden bepaald vanuit de productie van goederen en diensten. Vooral de delfstoffenwinning en de niet-commerciële dienstverlening  droegen in het derde kwartaal positief bij aan de bbp-ontwikkeling.

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling, 2013-III

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling, 2013-III