Werkgelegenheid door export, 2012

Cijfers over de werkgelegenheid in Nederland door de export per bedrijfstak in 2012.

Downloads