Dashboard delfstoffenwinning en geothermie, 2000-2016

13-10-2017 14:00
Een dashboard waarin de sector delfstoffenwinning vergeleken wordt met andere sectoren en waarin kenmerken van geothermische bedrijven zijn opgenomen.
In het dashboard wordt de sector delfstoffenwinning vergeleken met andere sectoren. Verder worden er figuren gepresenteerd over ongevallen en voorvallen en ook zijn er kenmerken opgenomen van banen en bedrijven in de geothermie. Opdrachtgever: Staatstoezicht op de Mijnen.