Bouwproductie daalt minder sterk

De toegevoegde waarde van de goederenproducenten is in het tweede kwartaal van 2013 met 1,4 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. In de bouwnijverheid was de krimp het sterkst, maar de krimp was kleiner dan in het eerste kwartaal.

Groei goederenproducenten

Groie goederenproducenten
Bouw en industrie krimpen minder hard

De productie van de bouw daalde in het tweede kwartaal met 5,6 procent het sterkst. De krimp was wel minder sterk dan in het eerste kwartaal, toen daalde de bouwproductie met 8,6 procent. De krimp in de industrie met 1,7 procent was ook veel lager dan in het eerste kwartaal. Bij de industrie was de teruggang in het tweede kwartaal het sterkst bij de aardolie-industrie en de chemische en elektrotechnische industrie. De delfstoffenwinning groeide met 6,8 procent. Dit kwam door een hoger binnenlands en buitenlands verbruik van aardgas, als gevolg van het relatieve koude weer.

Positieve bijdrage delfstoffenwinning

De goederenproducenten waren verantwoordelijk voor 0,4 procentpunt van de totale krimp van het bbp. De bouw en de industrie leverden een negatieve bijdrage van respectievelijk 0,3  procentpunt en 0,2 procentpunt. De delfstoffenwinning leverde een positieve bijdrage van 0,2 procentpunt.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de industrie vindt u in de Industriemonitor.