Zoekresultaten

325 resultaten voor keyword:chemische industrie
325 resultaten voor keyword:chemische industrie

Pagina 1 van 13

Omzet industrie ruim 5 procent lager in het eerste kwartaal

De omzet in de Nederlandse industrie was in het eerste kwartaal van 2024 5,5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten

Cijfers

Indicatoren aardgasgebruik van de industrie 2019-2023

Dit dashboard geeft informatie over het aardgasverbruik van de industrie die is aangesloten op het GTS-netwerk

Dashboards

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en soorten vaste activa

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfstakken

Cijfers

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Nederlandse emissies van broeikasgassen, berekend volgens de IPCC - voorschriften. Naar broncategorie.

Cijfers

Investeringen door bedrijven in de industrie; verwachtingen en motieven

Investeringen, verwachtingen, motieven, bedrijven, industrie Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Cijfers

Omzet industrie opnieuw gedaald

In het derde kwartaal van 2019 was de omzet van de industrie 6,3 procent lager dan een jaar eerder. De omzet van deze sector daalde hiermee voor het derde kwartaal op rij. Producenten in de industrie...

Artikelen

Aardgasverbruik chemische industrie gecorrigeerd

Het verbruik van aardgas in de chemische en farmaceutische industrie blijkt in de periode 2012-2017 gemiddeld 22 PJ per jaar hoger te zijn dan eerder is vastgesteld.

Artikelen

Industrie verwacht daling van investeringen in 2019

Producenten in de industrie verwachten in 2019 7 procent minder te investeren dan in 2018. Ook verwachten ze aan het eind van dit jaar 44 procent meer te hebben geïnvesteerd dan in 2017.

Artikelen

Nijverheid; productie en omzet, index 2010=100, '05 januari - '18 september

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2010=100

Cijfers

Kwartaalmonitor industrie, tweede kwartaal 2016

Stand van zaken in de industrie in het tweede kwartaal van 2016

Artikelen

Industrie produceert opnieuw meer dan jaar eerder

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 2,1 procent hoger dan in oktober 2014, maakt CBS bekend. Vooral de elektrische-apparaten en chemische industrie produceerden...

Artikelen

Omzet chemische industrie sterk gedaald

De chemische industrie behaalde in het eerste halfjaar van 2015 ruim 17 procent minder omzet dan een jaar eerder. Deze afname komt niet alleen door lagere verkoopprijzen, maar ook door een verminderd...

Artikelen

3 op de 5 technisch geschoolden hebben technisch beroep

1,4 miljoen werkenden (15 tot 65 jaar) hebben een technische opleiding. Van deze technici heeft 60 procent ook een technisch beroep.

Artikelen

Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van april 2014 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie positiever is dan een maand eerder.

Artikelen

Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in februari 2014 met ruim 0,5 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Het productie- en...

Artikelen

Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van maart 2014 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie nauwelijks is veranderd in vergelijking met een maand...

Artikelen

Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in januari 2014 met 2,5 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was...

Artikelen

Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van februari 2014 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie positiever is dan een maand eerder.

Artikelen

Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in december 2013 met bijna 1,5 procent afgenomen ten opzichte van de omzet in dezelfde maand een jaar eerder. Per...

Artikelen

Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van januari 2014 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie positiever is dan een maand eerder.

Artikelen

Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in november 2013 met bijna 4 procent afgenomen ten opzichte van de omzet van dezelfde maand een jaar eerder. Per...

Artikelen

Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van december 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie wat wisselend is.

Artikelen

Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in oktober 2013 met bijna 8 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag...

Artikelen