Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van januari 2014 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie positiever  is dan een maand eerder. De oordelen verbeterden en de verwachtingen voor de komende drie maanden waren minder negatief tot een stuk positiever.

Ondernemers iets negatief over orderpositie

Volgens de ondernemers waren de orderontvangsten in de periode oktober – december  iets lager dan in de periode juli – september.  De productie is licht toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, kwam in januari twee procentpunt lager uit op 98,0. De omvang van de totale orderpositie beoordelen de ondernemers als klein, gelet op de tijd van het jaar. Dit oordeel  is een stuk minder negatief dan het oordeel in de vorige maand. Het oordeel over de voorraad gereed product verbeterde in januari.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Onvoldoende vraag blijft grootste probleem

Volgens de ondernemers is hun concurrentiepositie in het vierde kwartaal van 2014 op de binnenlandse afzetmarkt verbeterd. Ook op de buitenlandse afzetmarkten verbeterde deze. De bezettingsgraad van de productie-installaties lag in januari op 79,7 procent, ruim 2,5 procentpunt hoger dan drie maanden eerder. De ondernemers vinden de omvang productiecapaciteit in januari nauwelijks  te groot. Het aantal ondernemers dat aangeeft dat onvoldoende vraag de productie belemmert daalde van 17 procent in oktober  tot 15 procent in januari.

Stijging verkoopprijzen verwacht

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers positief gestemd.  De ondernemers voorzien een flinke groei van de productie en daarbij denken ze ook meer inkooporders te plaatsen. Verder verwachten ze een stijging van de afzetprijzen. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers ook minder negatief dan in de voorgaande maand. Per saldo 4 procent verwacht minder personeel in te zetten.

Verwachting voor januari tot en met maart 2014

Verwachting voor januari tot en met maart 2014