Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in oktober 2013 met bijna 8 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was het verkoopvolume kleiner, het productievolume bleef vrijwel gelijk. Vergeleken met oktober 2012 betaalden afnemers minder voor de producten van deze branche. In de chemische en de farmaceutische industrie namen de orderontvangsten af.

Omzet, productie en afzetprijs (oktober 2013)

Omzet, productie en afzetprijs (oktober 2013)

Omzet gedaald, verkoopvolume kleiner

In oktober 2013 is de omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie met bijna 8 procent afgenomen vergeleken met oktober 2012. Zowel over de grens als in het binnenland nam de omzet af, met respectievelijk bijna 6 en 12 procent. De maand oktober telde dit jaar evenveel werkdagen als oktober 2012. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag was deze maand bijna 1 procent kleiner in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder.

In oktober 2013 sprong de omzet van de subbranche rubber- en kunststofproductenindustrie er als enige positief uit. De omzet nam in deze subbranche met ruim 3 procent toe. In de subbranche aardolie-industrie nam de omzet het sterkst af, met 13 procent. De omzet op de binnenlandse markt nam daarbij sterker af dan de omzet op de buitenlandse markt. De farmaceutische industrie sloot oktober af met 11 procent minder omzet, de chemische industrie kwam uit op een afname van ruim 5 procent.

Waarde orderontvangsten lager

In oktober 2013 kende de chemische industrie lagere orderontvangsten dan in oktober vorig jaar. De orderontvangsten namen met bijna 6 procent af. Op de nationale markt namen de orderontvangsten in deze subbranche met 13 procent af, op de exportmarkt met bijna 2,5 procent.

De farmaceutische industrie kreeg in oktober 15 procent minder aan bestellingen binnen vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

Prijzen gedaald

De producten van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie waren in oktober 7 procent goedkoper dan in oktober 2012. De aardolieproducten daalden het meest in prijs. In deze subbranche werden de producten 11 procent goedkoper ten opzichte van oktober 2012.

Productie vrijwel gelijk

In oktober 2013 produceerde de branche vrijwel evenveel als een jaar eerder. Binnen de branche waren er wel grote verschillen waarneembaar. Zo nam de gemiddelde dagproductie in de subbranche aardolie-industrie met ruim 7 procent toe, terwijl de gemiddelde dagproductie in de subbranche farmaceutische industrie met 13 procent afnam.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)