Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van maart 2014 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie nauwelijks is veranderd in vergelijking met een maand eerder. Het oordeel van de ondernemers over de orderpositie wijzigde niet en zij verwachten de komende drie maanden meer te produceren en in te kopen.

Orderontvangsten toegenomen

Volgens de ondernemers waren de orderontvangsten in de periode december 2013 – februari 2014 een stuk hoger dan in de periode september – november 2013. Ook de productie is in die periode toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, kwam in maart bijna 1 procentpunt lager uit op 99,6. De omvang van de totale orderpositie beoordeelden de ondernemers als normaal, gelet op de tijd van het jaar. Ook over de buitenlandse orderpositie zijn de ondernemers tevreden. Het oordeel over de voorraad gereed product verbeterde in maart iets.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt.
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd.

Stijging productie en inkopen verwacht

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers positief gestemd, maar minder positief dan de vorige maand. Zij voorzien een flinke groei van de productie en daarbij denken ze ook meer inkooporders te plaatsen. Verder verwachten ze een stijging van de afzetprijzen. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers minder negatief dan in de voorgaande maand. Per saldo verwacht nog bijna 6 procent van hen minder personeel in te zetten.

Verwachting voor maart tot en met mei 2014

Verwachting voor maart tot en met mei 2014