Omzet chemische industrie krimpt ook in derde kwartaal

De omzet in de chemische industrie is in het derde kwartaal van 2013 met ruim 5 procent gedaald ten opzichte van het derde kwartaal van 2012. Ook de productie nam af. Afnemers betaalden 3 procent minder voor de producten uit deze branche vergeleken met het derde kwartaal van 2012. Ondernemers in de chemische industrie verwachten voor het vierde kwartaal van 2013 grotendeels weinig verandering in het economische klimaat.

Omzet

Omzet

Omzetafname chemie

In het derde kwartaal van 2013 is de omzet in de chemische industrie met ruim 5 procent gedaald ten opzichte van het derde kwartaal van 2012. In het binnenland daalde de omzet met 2,5 procent, op de buitenlandse markt werd er bijna 7 procent minder omgezet vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar. In de eerste twee kwartalen van 2013 daalde de omzet ook vergeleken met de overeenkomende kwartalen van 2012; wel was 2012 vergeleken met de jaren ervoor een goed jaar voor de chemische industrie.

In de gehele industrie steeg de omzet in het derde kwartaal met ruim 1,5 procent vergeleken met het derde kwartaal van 2012.

Prijzen dalen

De prijzen in de chemische industrie zijn in het derde kwartaal met 3 procent gedaald vergeleken met de prijzen in het derde kwartaal van 2012. De prijzen op de binnenlandse markt en op de exportmarkt ontliepen elkaar niet veel. De prijzen in de chemische industrie laten een sterkere daling zien dan de prijzen in de gehele industrie; die daalden namelijk met bijna 2 procent.

Productieontwikkeling

Productieontwikkeling

Minder productie

In het afgelopen kwartaal produceerde de chemiebranche minder dan in het derde kwartaal van 2012; de productie nam met ruim 3,5 procent af. In de eerst twee kwartalen van 2013 nam de productie ook af vergeleken met de overeenkomende kwartalen in 2012.

In de totale industrie bleef de productie nagenoeg gelijk aan het niveau van het derde kwartaal 2012. In de afgelopen vijf kwartalen nam de industriële productie nog elk kwartaal af in vergelijking met de overeenkomende kwartalen van een jaar eerder.

In de omliggende landen liet de productieontwikkeling van de chemische industrie een ander beeld zien. Zowel in het Verenigd Koninkrijk, in Duitsland als in Frankrijk nam de chemieproductie in het derde kwartaal van 2013 toe, met respectievelijk bijna 4 procent, ruim 2 procent en ruim 1 procent.

Grotendeels negatieve verwachtingen

Volgens een grote meerderheid van de ondernemers (80%) in de chemische industrie zal het economische klimaat in het vierde kwartaal niet of nauwelijks veranderen ten opzichte van het derde kwartaal. Bij de overige bedrijven is de groep die een verslechtering verwacht met per saldo vier procent licht in de meerderheid. In de totale industrie houden de bedrijven met optimistische en pessimistische verwachtingen over het economische klimaat elkaar in evenwicht.

Ook wat betreft de omzetverwachting voor het vierde kwartaal blijft de chemie achter bij de totale industrie. Per saldo verwacht ongeveer zeven procent van de ondernemers in het vierde kwartaal omzetgroei te boeken. Bij de totale industrie verwacht per saldo 16 procent van de bedrijven een hogere omzet.

Bij vier op de vijf bedrijven in de chemie zal de werkgelegenheid in het vierde kwartaal niet veranderen. Van de overige leeft bij per saldo vijf procent de verwachting dat er personeel zal worden afgestoten in de laatste maanden van dit jaar.

Al sinds het begin van 2012 verwachten bedrijven in de chemie ieder kwartaal per saldo dat het personeelsbestand krimpt. Zoals genoemd, wordt ook voor het vierde kwartaal een krimp van het benodigde personeel verwacht, maar het saldo van ondernemers met toenemende en afnemende verwachtingen is met -5 procent het kleinst in de afgelopen anderhalf jaar. De chemische industrie is daarmee minder pessimistisch dan de totale industrie, waar per saldo ruim 8 procent van de ondernemers verwacht in het vierde kwartaal minder personeel nodig te hebben.