Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

Omzet, productie en afzetprijs (december 2013)

Omzet, productie en afzetprijs (december 2013)

Omzet gedaald

In december is de omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie afgenomen met bijna 1,5 procent vergeleken met december 2012. Over de grens nam de omzet toe met bijna 6 procent, in het binnenland nam de omzet af met 12 procent. December 2013 telde een werkdag meer dan december 2012. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag was deze maand 3 procent kleiner vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

In december 2013 nam de binnenlandse omzet van de subbranche aardolie-industrie af met 19 procent. De buitenlandse omzet nam met 17 procent toe, waardoor de totale omzet voor deze subbranche vrijwel gelijk bleef vergeleken met de omzet in december 2012. In de chemische industrie nam de omzet af met ruim 2,5 procent. De farmaceutische industrie sloot december af met bijna 4,5 procent minder omzet. De omzet in de rubber- en kunststofproductenindustrie kwam uit op een toename van bijna 5 procent.

In het vierde kwartaal is de omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie afgenomen met bijna 4,5 procent vergeleken met het vierde kwartaal van 2012. Over heel 2013 was er in deze branche een omzetdaling van bijna 5 procent ten opzichte van 2012.

Waarde orderontvangsten lager

In december 2013 kende de farmaceutische industrie een 11 procent lagere waarde van de orderontvangsten dan in december 2012. De chemische industrie kreeg vrijwel evenveel aan bestellingen binnen. De vraag uit het binnenland daalde in deze laatste subbranche met 6 procent, de vraag uit het buitenland steeg met bijna 3,5 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

In beide subbranches waren de orderontvangsten in het vierde kwartaal 2013 lager vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2012. In de chemische industrie was de waarde van de ontvangen orders in het vierde kwartaal bijna 6 procent lager vergeleken met dezelfde periode in 2012, in de farmaceutische industrie ruim 8 procent. Over het hele jaar 2013 waren de waarden van de ontvangen orders respectievelijk ruim 5 en 0,5 procent lager dan in 2012.

Prijzen gedaald

De producten van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie waren in december bijna 3,5 procent goedkoper dan in december 2012. Bij de farmaceutische industrie en de rubber- en kunststofproductenindustrie bleven de prijzen vrijwel gelijk. In het vierde kwartaal van 2013 zijn de prijzen in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie met ruim 5 procent gedaald vergeleken met het laatste kwartaal van 2012. Over heel 2013 daalden de prijzen ruim 4 procent vergeleken met 2012.

Productie lager

In december 2013 produceerde de branche minder dan in december een jaar eerder. De gemiddelde dagproductie nam met 2,5 procent af.

In het vierde kwartaal van 2013 nam de gemiddelde dagproductie met bijna 1 procent af vergeleken met het vierde kwartaal van 2012. Over heel 2013 was de gemiddelde dagproductie 3 procent lager vergeleken met 2012.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)