Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in januari 2014 met 2,5 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was het verkoopvolume groter en het productievolume kleiner. Vergeleken met januari 2013 betaalden afnemers minder voor de producten van deze branche.

Omzet, productie en afzetprijs (januari 2014)

Omzet, productie en afzetprijs (januari 2014)

Omzet neemt af

In januari is de omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie afgenomen met 2,5 procent vergeleken met januari 2013. Zowel over de grens als in het binnenland nam de omzet af, met respectievelijk ruim 1,5 en bijna 4 procent. Januari 2014 telde evenveel werkdagen als januari 2013 en de prijzen namen af. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag was deze maand bijna 2 procent groter vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

In januari 2014 nam de binnenlandse omzet van de subbranche aardolie-industrie af met 12 procent. De buitenlandse omzet nam met ruim 3,5 procent af, waardoor de totale omzet voor deze subbranche uitkwam op een afname van ruim 7 procent. De omzet in de chemische industrie nam met bijna 1,5 procent toe. De farmaceutische industrie sloot januari af met bijna 2 procent minder omzet. De omzet in de rubber- en kunststofproductenindustrie kwam uit op een toename van ruim 2 procent.

Prijzen gedaald

De producten van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie waren in januari 2014 ruim 4 procent goedkoper dan in januari 2013. De producten binnen de subbranche aardolie-industrie daalden met ruim 6 procent. De producten binnen de chemische industrie daalden met bijna 3,5 procent. De producten binnen de farmaceutische industrie en de rubber- en kunststofproductenindustrie bleven vrijwel gelijk vergeleken met de prijzen van januari 2013.

Productie lager

In januari 2014 produceerde de branche minder dan een jaar eerder. De gemiddelde dagproductie nam met ruim 0,5 procent af. Deze ontwikkeling was niet te zien bij alle subbranches. Binnen de subbranches aardolie-industrie en farmaceutische industrie nam de gemiddelde dagproductie af, met respectievelijk bijna 8 en 10 procent. De chemische industrie en de rubber- en kunststofproductenindustrie produceerden in januari 2014 meer dan dezelfde maand een jaar eerder, namelijk respectievelijk bijna 1,5 en ruim 4 procent meer.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)