Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van december 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie wat wisselend is. De oordelen over de orderpositie waren negatiever dan vorige maand, terwijl de verwachtingen voor de komende drie maanden over het algemeen positiever waren.

Ondernemers negatiever over orderpositie

Volgens de ondernemers waren de orderontvangsten in de periode september – november hoger dan in de periode  juni – augustus. De productie is licht toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, kwam in december iets lager uit op 101,1. De omvang van de totale en buitenlandse orderpositie beoordelen de ondernemers als klein, gelet op de tijd van het jaar. Het oordeel over de totale orderpositie was negatiever dan in de vorige maand. Het oordeel over de voorraad gereed product verbeterde daarentegen licht.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Lichte toename productie en afname werkgelegenheid voorzien

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers minder optimistisch dan een maand eerder. De verwachtingen betreffende productie, afzetprijzen, werkgelegenheid en te plaatsen inkooporders zijn echter positiever. Zo voorzien ze een lichte stijging van de productie en daarbij denken ze ook meer inkooporders te plaatsen in de komende drie maanden. Ook over de werkgelegenheid zijn de ondernemers iets minder negatief, maar desondanks verwacht nog per saldo 10 procent van de ondernemers minder personeel in te zetten.

Verwachting voor december 2013 tot en met februari 2014

Verwachting voor december 2013 tot en met februari 2014