Industrie produceert opnieuw meer dan jaar eerder

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 2,1 procent hoger dan in oktober 2014, maakt CBS bekend. Vooral de elektrische-apparaten en chemische industrie produceerden aanzienlijk meer.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume)

Productie elektrische-apparaten en chemische industrie hoger

De productie van de elektrische-apparatenindustrie was ruim 7 procent hoger dan in oktober 2014. De chemische industrie produceerde 6,5 procent meer. Ook de productie van transportmiddelen, rubber- en kunststof, metaalproducten en voedingsmiddelen lag hoger dan een jaar eerder.

Daarentegen produceerde de farmaceutische industrie ruim 7 procent minder dan een jaar eerder. Ook de machine-industrie produceerde weer minder dan een jaar eerder. Dat hangt samen met een terugval van de uitstaande orders.

Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse

De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor circa 70 procent van de industriële productie.

Productie industrie fluctueert aanzienlijk

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van september op oktober 2015 steeg de productie met 1,6 procent. Het productieniveau komt in de buurt van dat in april en juni. Toen bereikte de productie van de industrie het hoogste niveau tot dusver in 2015.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Hierdoor is er op dit moment geen duidelijke kortetermijntrend zichtbaar. Het gemiddelde niveau in de eerste 10 maanden van 2015 ligt iets hoger dan gemiddeld in 2014, maar wel nog een fractie onder het niveau van voor de crisis.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Ondernemers industrie positiever

Eind vorige maand maakt CBS bekend dat het vertrouwen van de industriële ondernemers in november is toegenomen. Hun oordeel over de toekomstige productie is het sterkst verbeterd.

Het vertrouwen van de industriële producenten ligt met 4 nog steeds ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,4). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Ook de industriële ondernemers in Duitsland waren in november positiever dan een maand eerder. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.