Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van februari 2014 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie positiever is dan een maand eerder. Ondernemers waren positiever over de orderpositie en zij verwachten de komende drie maanden meer te produceren en in te kopen.

Ondernemers iets positiever over verbeterde orderpositie

Volgens de ondernemers waren de orderontvangsten in de periode november 2013 – januari 2014 een stuk hoger dan in de periode augustus – oktober 2013. Ook de productie is in die periode iets toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, kwam in februari 2,5 procentpunt hoger uit op 100,5. De omvang van de totale orderpositie beoordeelden de ondernemers als normaal, gelet op de tijd van het jaar. Zij waren hierover wel iets positiever dan de vorige maand. Ook over de buitenlandse orderpositie waren de ondernemers beter gestemd. Het oordeel over de voorraad gereed product verslechterde echter in februari.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt.
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd.

Stijging productie en inkopen verwacht

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers positief gestemd, maar minder positief dan de vorige maand. Zij voorzien een flinke groei van de productie en daarbij denken ze ook meer inkooporders te plaatsen. Verder verwachten ze een stijging van de afzetprijzen. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers negatiever dan in de voorgaande maand. Per saldo verwacht ruim 8 procent van hen minder personeel in te zetten.

Verwachting voor februari tot en met april 2014

Verwachting voor februari tot en met april 2014