Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in november 2013 met bijna 4 procent afgenomen ten opzichte van de omzet van dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was het verkoopvolume groter, het productievolume is ongeveer gelijk gebleven. Vergeleken met november 2012 betaalden afnemers minder voor de producten van deze branche.

Omzet, productie en afzetprijs (november 2013)

Omzet, productie en afzetprijs (november 2013)

Omzet gedaald

In november 2013 is de omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie met bijna 4 procent afgenomen vergeleken met november 2012. Over de grens nam de omzet toe met bijna 3 procent, in het binnenland nam de omzet echter af met 14 procent. November telde één werkdag minder dan november 2012. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag was deze maand bijna 7 procent groter vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

In november 2013 nam de binnenlandse omzet van de subbranche aardolie-industrie met 16 procent af. De buitenlandse omzet nam echter met 20 procent toe, waardoor de totale omzet voor deze subbranche uitkwam op een toename van 2,5 procent. In de chemische industrie nam de omzet af, met ruim 9 procent. De omzetten  binnen de farmaceutische en de rubber- en kunststofproductenindustrie bleven vrijwel gelijk.

Waarde orderontvangsten wisselend

In november 2013 kende de chemische industrie ruim 10 procent lagere orderontvangsten dan in november 2012. De waarde van de orderontvangsten op de binnenlandse markt daalde daarbij sterker dan de waarde van de orderontvangsten op de exportmarkt.

De farmaceutische industrie kreeg in november 2013 ongeveer evenveel aan bestellingen binnen als in de maand november 2012.

Prijzen gedaald

De producten van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie waren in november bijna 6 procent goedkoper dan in november 2012. Daarmee is voor de elfde maand op rij een daling in de prijzen te zien vergeleken met de overeenkomende maanden van 2012. Alleen de producten op de binnenlandse markt in de farmaceutische en die in de rubber- en kunststofproductenindustrie werden in november iets duurder.

Productie vrijwel gelijk

In november 2013 produceerde de branche vrijwel evenveel als in dezelfde maand een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)