Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van november 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie overwegend negatiever is dan een maand eerder. Zowel de oordelen als de verwachtingen voor de komende drie maanden waren minder dan vorige maand.

Ondernemers iets negatiever over orderpositie

Volgens de ondernemers waren de orderontvangsten in de periode augustus – oktober lager dan in de periode  mei – juli. De productie is licht toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, kwam in november nagenoeg onveranderd uit op 101,4. De omvang van de totale en buitenlandse orderpositie beoordelen de ondernemers als klein, gelet op de tijd van het jaar. Het oordeel over de totale orderpositie was iets negatiever dan in de vorige maand. Het oordeel over de voorraad gereed product verslechterde in november eveneens.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Krimp productie en afname werkgelegenheid voorzien

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers optimistischer dan een maand eerder. De verwachtingen betreffende productie, afzetprijzen, werkgelegenheid en te plaatsen inkooporders zijn echter pessimistischer. Zo voorzien ze een kleine krimp van de productie en daarbij denken ze ook minder inkooporders te plaatsen in de komende drie maanden. Ook over de werkgelegenheid zijn de ondernemers negatief, per saldo verwacht 11 procent van de ondernemers minder personeel in te zetten.

Verwachting voor november 2013 tot en met januari 2014

Verwachting voor november 2013 tot en met januari 2014