Zoekresultaten

33 resultaten voor keyword:capaciteit
33 resultaten voor keyword:capaciteit

Pagina 1 van 2

Voortijdig schoolverlaten in het vmbo

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2007

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Logiesaccommodaties gecertificeerd met Eco- of Green Key-label en gepaard gaande capaciteit

Deze tabel bevat informatie over de aantallen en aandelen hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties met een eco- of Green Key-label.

Cijfers

Weggevallen capaciteit Logiesaccommodaties naar veiligheidsregio

Capaciteit van Nederlandse Logiesaccommodaties en weggevallen capaciteit als gevolg van maatregelen van Veiligheidsregio's naar type Accommodatie en Veiligheidsregio, 3 april 2020*

Cijfers

Warmtepompen met gebruik van ondiepe bodemwarmte

Bijgeplaatst aantal warmtepompen en de capaciteit hiervan (thermisch vermogen) met gebruik van ondiepe bodemwarmte, 2010-2014*

Cijfers
Artikelen

Working paper Veiligheidszorgrekeningen 2008

Dit working paper geeft een overzicht van de eerste resultaten van de Veiligheidszorgrekeningen 2008. Daarnaast toont het de methodologische ontwikkelingen bij deze statistiek in 2008. De working...

Artikelen

Overslag per gemeente in 2011, 2012 en 2013

Goederenoverslag per gemeente. Geloste en geladen goederen (per goederensoort) in tonnen en geloste en geladen zeecontainers in teu.

Cijfers
Artikelen

Bezettingsgraad industrie neemt weer toe

Na een ongekende terugval van de industriële bezettingsgraad in de eerste helft van 2009 loopt deze begin 2010 weer op. Toch benut de industrie in Europa nog steeds veel minder van haar...

Artikelen
Artikelen

Productie hernieuwbare elektriciteit daalt

De productie van hernieuwbare elektriciteit was 11,8 miljard kWh in 2013. Dat komt overeen met 10,1 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland en is 0,4 procentpunt minder dan in...

Artikelen

Minder zeilboten, meer motorboten

Eind 2006 telde Nederland 800 jachthavens met in totaal 138 duizend ligplaatsen. Deze capaciteit wijkt nagenoeg niet af van die in 2000. Wel is sinds 2000 het aantal grote havens met een vijfde...

Artikelen

Vermogenspositie van veel zorginstellingen is zwak

De financiële positie van zorginstellingen is zwak in vergelijking met onderwijsinstellingen en bedrijven in de commerciële dienstverlening. Deze situatie is de laatste jaren nauwelijks...

Artikelen

Bijgeplaatst vermogen zonnestroom bijgesteld

In 2014 is 300 megawatt aan capaciteit voor de opwekking van zonnestroom bijgeplaatst. Dit blijkt uit definitieve cijfers en is 25 megawatt meer dan het voorlopige cijfer. In 2013 werd nog 375...

Artikelen

Meer capaciteit en stabiele goederenstromen in binnenvaart

In de periode 2008-2012 vervoerde de binnenvaart jaarlijks min of meer vergelijkbare hoeveelheden goederen. Toch neemt de capaciteit van de vloot toe, hierdoor ontstaat overcapaciteit.

Artikelen

Bedrijfsinvesteringen lager

In september 2010 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 4,8 procent kleiner dan in september 2009. De afname is groter dan in augustus, toen de krimp 1,1 procent...

Artikelen

Ondernemers industrie optimistischer

Het producentenvertrouwen in de industrie is in maart 2005 uitgekomen op 1,4. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van februari. Het producentenvertrouwen heeft bovendien in maart het...

Artikelen

Wind belangrijkste bron hernieuwbare elektriciteit

Voor het eerst is wind de belangrijkste energiebron voor hernieuwbare elektriciteit. De elektriciteitsproductie uit wind lag in 2014 zo’n 8 procent hoger dan in 2013, terwijl deze productie uit...

Artikelen

Industrie klap kredietcrisis nog niet te boven

In juni 2011 produceerde de Nederlandse industrie 2,4 procent meer dan in juni 2010. Hoewel de productie al weer zo’n anderhalf jaar hoger is dan in een jaar eerder, is deze nog niet terug op het...

Artikelen

Factsheet Nederland Waterland

Feiten op een rij over watersport in Nederland. Hoeveel Nederlanders doen aan zeilsport? Waar vind je het meeste water om te zeilen? Welk aandeel hebben zeilschepen in de export van boten en schepen?...

Artikelen