Zoekresultaten

28 resultaten voor keyword:capaciteit
28 resultaten voor keyword:capaciteit

Pagina 1 van 2

Bijgeplaatst vermogen zonnestroom bijgesteld

In 2014 is 300 megawatt aan capaciteit voor de opwekking van zonnestroom bijgeplaatst. Dit blijkt uit definitieve cijfers en is 25 megawatt meer dan het voorlopige cijfer. In 2013 werd nog 375...

Artikelen

Factsheet Nederland Waterland

Feiten op een rij over watersport in Nederland. Hoeveel Nederlanders doen aan zeilsport? Waar vind je het meeste water om te zeilen? Welk aandeel hebben zeilschepen in de export van boten en schepen?...

Artikelen

Wind belangrijkste bron hernieuwbare elektriciteit

Voor het eerst is wind de belangrijkste energiebron voor hernieuwbare elektriciteit. De elektriciteitsproductie uit wind lag in 2014 zo’n 8 procent hoger dan in 2013, terwijl deze productie uit...

Artikelen

Productie hernieuwbare elektriciteit daalt

De productie van hernieuwbare elektriciteit was 11,8 miljard kWh in 2013. Dat komt overeen met 10,1 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland en is 0,4 procentpunt minder dan in...

Artikelen

Meer capaciteit en stabiele goederenstromen in binnenvaart

In de periode 2008-2012 vervoerde de binnenvaart jaarlijks min of meer vergelijkbare hoeveelheden goederen. Toch neemt de capaciteit van de vloot toe, hierdoor ontstaat overcapaciteit.

Artikelen

Industrie klap kredietcrisis nog niet te boven

In juni 2011 produceerde de Nederlandse industrie 2,4 procent meer dan in juni 2010. Hoewel de productie al weer zo’n anderhalf jaar hoger is dan in een jaar eerder, is deze nog niet terug op het...

Artikelen

Krimp bedrijfsinvesteringen iets kleiner

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in oktober 5,1 procent kleiner dan een jaar eerder. De afname is iets kleiner dan in september, toen de krimp 5,5 procent bedroeg.

Artikelen

Bedrijfsinvesteringen lager

In september 2010 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 4,8 procent kleiner dan in september 2009. De afname is groter dan in augustus, toen de krimp 1,1 procent...

Artikelen

Krimp bedrijfsinvesteringen verder afgenomen

In augustus 2010 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 1,5 procent kleiner dan in augustus 2009. De afname is iets kleiner dan in juli, toen de krimp 3,6 procent...

Artikelen

Bezettingsgraad industrie neemt weer toe

Na een ongekende terugval van de industriële bezettingsgraad in de eerste helft van 2009 loopt deze begin 2010 weer op. Toch benut de industrie in Europa nog steeds veel minder van haar...

Artikelen

Vermogenspositie van veel zorginstellingen is zwak

De financiële positie van zorginstellingen is zwak in vergelijking met onderwijsinstellingen en bedrijven in de commerciële dienstverlening. Deze situatie is de laatste jaren nauwelijks...

Artikelen

Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van juli 2009 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie weer iets positiever is. De gerealiseerde productie is licht toegenomen en...

Artikelen

Working paper Veiligheidszorgrekeningen 2008

Dit working paper geeft een overzicht van de eerste resultaten van de Veiligheidszorgrekeningen 2008. Daarnaast toont het de methodologische ontwikkelingen bij deze statistiek in 2008. De working...

Artikelen

Minder zeilboten, meer motorboten

Eind 2006 telde Nederland 800 jachthavens met in totaal 138 duizend ligplaatsen. Deze capaciteit wijkt nagenoeg niet af van die in 2000. Wel is sinds 2000 het aantal grote havens met een vijfde...

Artikelen
Artikelen

Voortijdig schoolverlaten in het vmbo

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2007

Artikelen
Artikelen

Groeiend optimisme bij industrie en zakelijke dienstverlening

Het producentenvertrouwen in de industrie is in oktober sterk verbeterd en uitgekomen op 4,3. Het vertrouwen van de producenten heeft daarmee de hoogste stand bereikt sinds januari 2001.

Artikelen

Ondernemers industrie positiever

Het producentenvertrouwen in de industrie is in september verder verbeterd en uitgekomen op 1,3. In augustus was het vertrouwen nog licht negatief.

Artikelen

Ondernemers industrie optimistischer

Het producentenvertrouwen in de industrie is in maart 2005 uitgekomen op 1,4. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van februari. Het producentenvertrouwen heeft bovendien in maart het...

Artikelen
Artikelen
Artikelen