Metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van april 2007 blijkt dat het beeld in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie nog positiever is geworden. De orderontvangsten zijn verder toegenomen. De oordelen blijven zeer positief. De ondernemers verwachten een verdere productiestijging en hogere afzetprijzen in de komende maanden. Verder wordt een flinke toename van de buitenlandse afzet voorzien. Het algemene beeld in de branche kan omschreven worden als zeer optimistisch.

Positieve oordelen

Van februari op maart is de totale orderontvangst verder toegenomen. De oordelen van de ondernemers over hun orderontvangsten en de orderpositie zijn nog iets positiever. Het oordeel over de voorraad gereed product is niet veranderd. De index orderpositie is verder gestegen naar 118,1 (juli 2000=100). In 2006 wordt het beeld in deze branche bepaald door een verbeterde orderpositie en grote tevredenheid van ondernemers hierover. In 2007 wordt deze tevredenheid vast gehouden.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Ondernemers optimistisch in hun verwachtingen

De ondernemers realiseerden naar eigen zeggen een verdere toename van de productie in maart. De ondernemers verwachten voor het tweede kwartaal een flinke toename van de productie. Dit zal volgens hen gepaard gaan met hogere afzetprijzen. Van de ondernemers verwacht 20 procent een toename van het aantal werknemers en 10 procent een afname, hiermee zijn de ondernemers net zo positief als vorige maand. In hun verwachtingen zijn de ondernemers in deze branche positiever dan in de gehele industrie.

Verwachting3 voor april tot en met juni 2007

Verwachting voor april tot en met juni 2007

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Flinke toename buitenlandse afzet verwacht

Uit de kwartaalvragen van de conjunctuurtest blijkt dat volgens de ondernemers in het eerste kwartaal de concurrentiepositie op zowel de binnenlandse als buitenlandse markt niet is veranderd. De ondernemers verwachten wel een flinke toename van de buitenlandse afzet in het tweede kwartaal. De bezettingsgraad is in het eerste kwartaal nagenoeg gelijk gebleven en komt uit op 82,3. Het oordeel over de productiecapaciteit is dit kwartaal niet veranderd. Van de ondernemers geeft 10 procent een tekort aan arbeidskrachten op als productiebelemmering en 10 procent geeft de technische capaciteit aan als beperking.