Productie hernieuwbare elektriciteit daalt

De productie van hernieuwbare elektriciteit was 11,8 miljard kWh in 2013. Dat komt overeen met 10,1 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland en is 0,4 procentpunt minder dan in 2012. De elektriciteitsproductie uit biomassa daalde, de productie uit wind nam toe.

Productie hernieuwbare elektriciteit

Productie hernieuwbare elektriciteit

Minder biomassa in centrales

De productie van elektriciteit uit biomassa daalde met ongeveer een vijfde omdat elektriciteitscentrales 40 procent minder biomassa meestookten. De daling van het meestoken werd onder andere veroorzaakt door het gedeeltelijk aflopen van subsidie. De elektriciteitsproductie uit biomassa via andere technieken, zoals afvalverbranding en biogas, bleef stabiel.

Productie hernieuwbare elektriciteit uit biomassa

Productie hernieuwbare elektriciteit uit biomassa

Windenergie groeit weer

De elektriciteitsproductie van windmolens nam in 2013 met 8 procent toe door uitbreiding van de capaciteit. De capaciteit van de Nederlandse windmolens steeg in 2013 met een kleine 300 megawatt tot ongeveer 2,7 duizend megawatt eind 2013. De uitbreiding was voor een belangrijk deel te danken aan het gereed komen van enkele grote parken met SDE-subsidie.

Het was voor het eerst sinds 2008 dat het windvermogen flink steeg. In 2013 kwam 45 procent van de productie van hernieuwbare elektriciteit uit windenergie.

Capaciteit windmolens

Capaciteit windmolens

Grote capaciteitsuitbreiding in 2020

In de Noordzee staan twee windparken met een totale capaciteit van 228 megawatt. Op land staat ongeveer 2,5 duizend megawatt. De overheid streeft naar 6 duizend megawatt op land in 2020. Het streven is om de capaciteit van het windmolenpark op zee uit te breiden naar 4,5 duizend megawatt in 2023.

Reinoud Segers en Marco Wilmer

Bronnen: