Krimp bedrijfsinvesteringen iets kleiner

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in oktober 5,1 procent kleiner dan een jaar eerder. De afname is iets kleiner dan in september, toen de krimp 5,5 procent bedroeg.

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa

De bezettingsgraad en het oordeel van de ondernemers over hun productiecapaciteit wijzen niet op een duidelijk herstel van de bedrijfsinvesteringen. De krimp van de bedrijfsinvesteringen ging samen met een lage bezettingsgraad van de bestaande productiecapaciteit in de industrie. Deze bedroeg in oktober 80,6 procent. Hoewel dit iets hoger is dan in juli, is de bezettingsgraad historisch gezien nog steeds laag. In oktober was het aantal ondernemers in de industrie dat hun productiecapaciteit te groot vond ongeveer gelijk aan het aantal dat hun capaciteit als te klein beoordeelde.

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.