Bezettingsgraad industrie neemt weer toe

Na een ongekende terugval van de industriële bezettingsgraad in de eerste helft van 2009 loopt deze begin 2010 weer op. Toch benut de industrie in Europa nog steeds veel minder van haar productiecapaciteit dan in voorgaande jaren. De Nederlandse industrie heeft binnen Europa één van de hoogste bezettingsgraden.

Bezettingsgraad industrie, seizoengecorrigeerd

Bezettingsgraad industrie, seizoengecorrigeerd

Uitzonderlijke terugval in 2009

Aan het begin van het tweede kwartaal 2010 was de bezettingsgraad van de industrie in bijna alle Europese landen hoger dan een jaar eerder. In april 2009 was de benutte productiecapaciteit echter uitzonderlijk laag. De bezettingsgraad daalde in eerdere perioden van laagconjunctuur ook, maar geleidelijker en lang niet zo sterk.

De bezettingsgraad van de productie-installaties is één van de factoren die een rol spelen bij de investeringsbeslissingen van ondernemers in de industrie. Naarmate de benutte capaciteit en het vertrouwen van ondernemers groter zijn, zullen producenten meer investeren. Net als in andere landen gingen de investeringen door bedrijven in Nederland in 2009 hard onderuit. Ook in het eerste kwartaal van 2010 investeerden ondernemers nog fors minder.

Het producentenvertrouwen van de ondernemers in de industrie is in 2010 gestaag verbeterd. De bezettingsgraad is weliswaar hoger dan een jaar eerder, maar lager dan in de daaraan voorafgaande jaren. Een snel herstel van de investeringen ligt daarmee niet voor de hand.

Bezettingsgraad industrie, tweede kwartaal 2010

Bezettingsgraad industrie, tweede kwartaal 2010

Nederlandse bezettingsgraad relatief hoog

De bezettingsgraad van de Nederlandse industrie was in het begin van het tweede kwartaal 4 procentpunt hoger dan een jaar eerder. De verbetering was minder groot dan die in veel andere landen van Europa, maar de bezettingsgraad in ons land was vorig jaar dan ook minder hard teruggevallen.

Vergeleken met andere landen binnen de EU is de bezettingsgraad van de Nederlandse industrie hoog. Aan het begin van het tweede kwartaal werd 79 procent van de beschikbare productiecapaciteit benut. Alleen in Tsjechië, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en Zweden benutte de industrie meer van de beschikbare productiecapaciteit. Het Europese gemiddelde kwam uit op 76 procent. Dit was bijna 5 procentpunt hoger dan een jaar eerder.

Karin van der Ven