Bijgeplaatst vermogen zonnestroom bijgesteld

© ANP

In 2014 is 300 megawatt aan capaciteit voor de opwekking van zonnestroom bijgeplaatst. Dit blijkt uit definitieve cijfers en is 25 megawatt meer dan het voorlopige cijfer. In 2013 werd nog 375 megawatt bijgeplaatst. Dit meldt CBS.

Meeste zonnepanelen op daken huishoudens

Ongeveer 70 procent van de zonnepanelen ligt op de daken van woningen. Zo’n 30 procent is terug te vinden bij bedrijven. Zowel bij landbouwbedrijven als bij de dienstverlenende bedrijven ligt ruim 10 procent van de zonnepanelen. Het restant is geplaatst bij andere bedrijven.

Enquête onder importerende leveranciers

De hoeveelheid bijgeplaatste zonnepanelen is vastgesteld op basis van een enquête onder importerende leveranciers. Begin 2015 zijn 350 (potentiële) importeurs of producenten van zonnepanelen geënqueteerd. Hiermee is in beeld gebracht hoeveel panelen op de Nederlandse markt zijn afgezet. Het resultaat daarvan was een bijgeplaatst vermogen in 2014 van 275 megawatt.

Dynamische markt

In het najaar van 2015 is opnieuw onderzocht welke bedrijven zonnepanelen importeren. Er is onder andere gebruik gemaakt van een lijst met potentiële leveranciers van PolderPV, onderzoek via internet en telefonische navraag. Ruim 300 nieuwe bedrijven zijn geanalyseerd en daarvan bleken er ongeveer 60 zonnepanelen te hebben geïmporteerd in 2014.

Ook is een steekproef gehouden onder bekende leveranciers van zonnepanelen waarvan in het verleden is vastgesteld dat deze zelf geen panelen importeerden. Een klein percentage hiervan bleek nu wel panelen te importeren. Resultaten uit de hierboven beschreven onderzoeken hebben geleid tot de bijstelling van het bijgeplaatst vermogen in 2014 met 25 megawatt naar boven.

Onderzoek over 2015 start januari

Begin januari 2016 worden opnieuw 350 bedrijven ondervraagd die zonnepanelen importeren of produceren. Uit deze enquête moet blijken wat de afzet is van zonnepanelen op de Nederlandse markt in 2015. Resultaten uit dit onderzoek zullen in april of mei bekend zijn.

Bronnen

StatLine: Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen

Maatwerktabel: Zonnestroom naar sector