Minder zeilboten, meer motorboten

Eind 2006 telde Nederland 800 jachthavens met in totaal 138 duizend ligplaatsen. Deze capaciteit wijkt nagenoeg niet af van die in 2000. Wel is sinds 2000 het aantal grote havens met een vijfde toegenomen.

Aantal jachthavens, naar ligplaatscapaciteit

Aantal jachthavens, naar ligplaatscapaciteit

Verhuur jachthavenplaatsen stabiliseert

Het overgrote deel (111 duizend) van de 138 duizend ligplaatsen in Nederlandse jachthavens werd gedurende het hele vaarseizoen verhuurd, voornamelijk aan Nederlanders. Het vaarseizoen loopt van april tot en met oktober. Slechts één op de tien plaatsen werd aan een buitenlandse watersporter verpacht. In 2000 werden er in totaal 110 duizend plaatsen verhuurd.

Aantal zeil- en motorboten met een vaste plek, naar capaciteit jachthaven

Aantal zeil- en motorboten met een vaste plek, naar capaciteit jachthaven

Meer motorboten en grotere jachthavens

In tegenstelling tot het totale aantal ligplaatsen veranderde de samenstelling van de vloot pleziervaartuigen in de afgelopen jaren wel. Het aantal zeilboten met een vaste plek daalde in de periode 2000–2006 met 9 procent, terwijl het aantal motorboten met 11 procent steeg.

In dezelfde periode verdwenen er naar verhouding veel kleine en middelgrote havens. Het aantal grote havens, met meer dan 350 ligplaatsen, steeg echter, met een vijfde, fors.

Rob Goossens

Bron: