Wind belangrijkste bron hernieuwbare elektriciteit

Voor het eerst is wind de belangrijkste energiebron voor hernieuwbare elektriciteit. De elektriciteitsproductie uit wind lag in 2014 zo’n 8 procent hoger dan in 2013, terwijl  deze productie uit biomassa 16 procent lager uitpakte. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Aandeel hernieuwbare elektriciteit blijft constant

De totale productie van hernieuwbare elektriciteit in 2014 was 11,7 miljard kWh, net iets minder dan in 2013. Het is het vijfde achtereenvolgende jaar dat de productie van hernieuwbare elektriciteit schommelt rond 10 procent van het verbruik.

Windenergie groeit

De elektriciteitsproductie van windmolens nam  toe door uitbreiding van de capaciteit. De capaciteit van de Nederlandse windmolens steeg in 2014 met ongeveer 150 megawatt tot ongeveer 2 850 megawatt eind 2014 door het gereedkomen van enkele kleinere en middelgrote windparken.
De overheid streeft naar 6 duizend megawatt op land in 2020 en 4,5 duizend megawatt op zee in 2023. Om deze doelstellingen te realiseren zal het windvermogen sneller moeten groeien dan in het verleden.

Bronnen: