Zoekresultaten

23 resultaten voor keyword:aangifte
23 resultaten voor keyword:aangifte

Veiligheidsmonitor; kerncijfers, regio

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie Provincies, gemeenten, basisteams, regionale eenheden

Cijfers

Sociale veiligheid; persoonskenmerken; 2021

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie Geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, stedelijkheid

Cijfers

Bijna 240 duizend 15-plussers werden vorig jaar gepest

In 2021 zei bijna 2 procent van de inwoners in Nederland van 15 jaar en ouder dat ze in de afgelopen twaalf maanden weleens zijn gepest. Dit zijn bijna 240 duizend mensen.

Artikelen

Ondervonden delicten; regio (2012-2019)

delicten: geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime, landsdelen, provincies, regionale eenheden, districten

Cijfers

Trends in de strafrechtketen in kaart

Jaarlijkse gezamenlijke publicatie brengt trends in de strafrechtketen in kaart

Artikelen

Vandalisme meestal niet gemeld bij politie

Van vandalisme en seksuele delicten wordt relatief weinig melding of aangifte gedaan bij de politie.

Artikelen

Melding en aangifte van veelvoorkomende criminaliteit

Melding en aangifte door slachtoffers van traditionele criminaliteit en cybercrime bij politie en andere instanties

Artikelen

Internationale handelsstatistiek laat dynamische interne Europese markt zien

Voor de statistiek over de internationale handel in goederen leveren bijna 15.000 bedrijven cijfers aan CBS. Deze gegevens vormen - samen met de douanegegevens over de handel met niet-EU-landen - de...

Artikelen

Met gemak data aanleveren voor de internationale handelsstatistiek

CBS verzamelt de gegevens voor de statistiek internationale handel in goederen op een nieuwe manier. Bedrijven kunnen hun data sinds begin van dit jaar aanleveren via de gebruiksvriendelijke...

Artikelen

Geregistreerde criminaliteit ook in 2014 gedaald

In 2014 registreerde de politie 7 procent minder misdrijven dan in 2013, de sterkste daling van de afgelopen tien jaar.

Artikelen

Meer oplichting via internet, minder skimming

In 2013 gaven meer mensen aan dat ze opgelicht waren bij het kopen via internet dan in het jaar daarvoor. Het aandeel slachtoffers van skimming daalde. Weinig slachtoffers van deze criminaliteit...

Artikelen
Artikelen

Tevredenheid over politie iets toegenomen

Nederlanders zijn in 2011 positiever gaan oordelen over de politie. Zowel over de contacten met de politie als over het functioneren van de politie is men iets tevredener dan in 2010. Ook het oordeel...

Artikelen

Geregistreerde criminaliteit en slachtoffers

In 2010 registreerde de politie krap 1,2 miljoen misdrijven. Dit is bijna vijf procent minder dan het jaar ervoor en de snelste daling in de afgelopen jaren. Het aantal misdrijven dat is opgehelderd,...

Artikelen

Forse erfenissen voor 'goede doelen'

In 2007 ontvingen erfgenamen uit erfenissen waarvoor aangifte successierecht werd gedaan in totaal 9,2 miljard euro netto. Hiervan ging bijna 230 miljoen euro naar ‘goede doelen’.

Artikelen

Meeste ondervonden delicten niet bekend bij politie

Van de delicten die burgers ondervinden, blijft het merendeel verborgen voor de opsporingsinstanties. Slachtoffers melden slechts ongeveer een derde van de delicten bij de politie en van ruim een...

Artikelen
Artikelen

Meer fietsdiefstal in de stad, maar minder aangifte

In 2008 werd bij 5 procent van de Nederlanders de fiets gestolen. Slechts één op de drie slachtoffers deed hiervan aangifte. Stedelingen hebben veel vaker te maken met fietsdiefstal dan dorpelingen.

Artikelen

Vaker aangifte bij vermogensdelict dan bij geweldsdelict

Bij slechts 28 procent van de ondervonden delicten doen slachtoffers aangifte bij de politie.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Cybercrime achterhalen in aangiften

Met de digitalisering van de samenleving groeit de interesse in cybercrime

Overig

Innovatief onderzoek naar slachtoffers van high impact crimes

In dit innovatieve onderzoek is een clusteranalyse toegepast op slachtoffers van high impact crimes in 2017.

Overig