Met gemak data aanleveren voor de internationale handelsstatistiek

/ Auteur: Masja de Ree
CBS verzamelt de gegevens voor de statistiek internationale handel in goederen op een nieuwe manier. Bedrijven kunnen hun data sinds begin van dit jaar aanleveren via de gebruiksvriendelijke webapplicatie IDEP. Daarnaast kan bijna de helft van de aangifteplichtige bedrijven voortaan niet maandelijks, maar jaarlijks aangifte doen. Een flinke stap vooruit.

Nederland is een land met een open economie. Het heeft intensieve handelsrelaties met het buitenland. De internationale handel is van groot belang voor de Nederlandse economie en bepaalt ongeveer 30 procent van het Bruto Binnenlands Product. De statistiek over de internationale handel brengt internationale geldstromen in kaart en ook de hoeveelheid goederen die in- en uitgevoerd worden. Dat maakt deze statistiek belangrijk, vooral voor bedrijven om marktonderzoek uit te voeren en hun commerciële strategie te bepalen.  

Gebruiksvriendelijk

Om de statistiek te kunnen maken, heeft CBS gegevens nodig van bedrijven die internationaal handel bedrijven. Het CBS-IRIS programma dat de meeste bedrijven voor deze aangifte gebruikten, wordt nu vervangen door de nieuwe webapplicatie IDEP (IntraStat Data Entry Package). IDEP biedt veel voordelen. Bedrijven hoeven de software van de applicatie bijvoorbeeld niet te downloaden. Het is een online pakket waarop de berichtgever inlogt. Functioneel beheerder Casper Hueting: ‘CBS-IRIS was alleen voor Windows geschikt, IDEP werkt op alle besturingssystemen. Bovendien kunnen bedrijven nu meerdere bestandstypen inlezen, waaronder Excel. Dat scheelt tijd.’

Voorspoedige overstap

Dit jaar is CBS overgestapt op een andere frequentie van gegevens verzamelen. Daardoor krijgt bijna de helft van de bedrijven de mogelijkheid om niet maandelijks, maar jaarlijks hun aangifte te doen. Dit is mogelijk omdat CBS gebruik maakt van nieuwe bronnen en geavanceerde statistische methoden. Bij de bedrijven die per maand aangifteplichtig blijven, verloopt de overstap naar IDEP voorspoedig. Dat bevestigt ook Jan Meerman, voorzitter INretail: ‘Ondernemers zijn enthousiast over de nieuwe applicatie van CBS. Hiermee wordt prima ingespeeld op het gevraagde gemak bij de aanlevering van gegevens’. Inmiddels respondeert meer dan 90 procent van de voormalig IRIS-gebruikers via IDEP. Bedrijven die nu nog IRIS gebruiken voor hun aangifte hebben tot en met december van dit jaar de tijd om over te stappen op het nieuwe systeem.

‘Ondernemers zijn enthousiast over de nieuwe applicatie van CBS, want hiermee wordt prima ingespeeld op het gevraagde gemak bij de aanlevering van gegevens ’

Geslaagde implementatie

Gebruikers kunnen goed met het nieuwe systeem uit de voeten. Uit een eerste evaluatie blijkt dat bedrijven die nu al aangifte moeten doen goed op de hoogte zijn van de verandering. Ze zijn ook  tevreden over de nieuwe software én over de uitleg daarbij. CBS verzorgde daarvoor onder meer online filmpjes. Naar aanleiding van de evaluatie onder gebruikers worden het systeem én de ondersteuning de komende tijd nog verder verfijnd. CBS’er Wieneke Groot: ‘We gaan bijvoorbeeld kijken of nieuwe inlogcodes sneller verstuurd kunnen worden dan nu het geval is. Dan hoeven bedrijven minder lang te wachten.’

Europees systeem

IDEP wordt in zeven EU-landen gebruikt. De statistische bureaus van deze landen zijn allemaal lid van een gebruikersgroep. Die kan invloed uitoefenen op de kwaliteit van de applicatie, ook bij toekomstige ontwikkelingen. Door ervaringen te delen kan CBS zijn gebruikers optimaal bedienen.