Tevredenheid over politie iets toegenomen

Nederlanders zijn in 2011 positiever gaan oordelen over de politie in de eigen woonomgeving. Zowel over de contacten met de politie als over het functioneren van de politie is men iets tevredener dan in 2010. Ook het oordeel over de beschikbaarheid van de politie is verbeterd, zowel in de stad als op het platteland.

Waardering politiecontacten en functioneren politie licht gestegen

In 2011 heeft 30 procent van de bevolking contact gehad met de politie in de eigen gemeente. Dat kan gaan om een politiecontrole, een aangifte van een voorval of misdrijf, of zomaar een praatje met een agent op straat. Ruim 60 procent was tevreden over dat contact, in 2010 was dit 57 procent. Ook de tevredenheid over het functioneren van de politie in de eigen woonbuurt nam licht toe: van 42 naar 44 procent. De tevredenheid over de politie ligt daarmee weer rond het niveau van 2008.

Tevredenheid over contact met politie in woongemeente en functioneren politie in woonbuurt

Tevredenheid over contact met politie in woongemeente en functioneren politie in woonbuurt

Beschikbaarheid politie ook iets hoger gewaardeerd

Ook het oordeel over de beschikbaarheid van de politie in de eigen woonbuurt heeft zich in 2011  gunstig ontwikkeld. Zo vond 29 procent van de bevolking dat de politie te weinig tijd heeft voor allerlei zaken in de buurt. In 2010 was dit nog 31 procent. Ook het aandeel dat vindt dat de politie ‘niet snel komt als je ze roept’, ‘te weinig aanspreekbaar is’ en ‘te weinig uit de auto komt’, was in 2011 telkens 2 procentpunten lager dan het jaar ervoor. Het meest ontevreden is men over de zichtbaarheid van de politie. Bijna de helft vindt dat je de politie ‘te weinig ziet in de buurt’. Dit aandeel is tussen 2010 en 2011 niet wezenlijk veranderd.

Oordeel beschikbaarheid politie in woonbuurt

Oordeel beschikbaarheid politie in woonbuurt

Dorpsbewoners minder tevreden over beschikbaarheid politie

Het oordeel over de beschikbaarheid van de politie in de eigen woonomgeving verschilt tussen stad en platteland. In matig, weinig of niet-stedelijke gebieden is men hier iets minder tevreden over dan in (zeer) sterk stedelijke gebieden. Dat geldt voor alle onderzochte jaren. Zowel in de stad als op het platteland was de waardering voor de beschikbaarheid van de politie in 2011 hoger dan in 2010.

Oordeel beschikbaarheid politie in woonbuurt naar stedelijkheid

Oordeel beschikbaarheid politie in woonbuurt naar stedelijkheid

Math Akkermans

Bronnen:

Downloads