Meer oplichting via internet, minder skimming

In 2013 gaven meer mensen aan dat ze opgelicht waren bij het kopen via internet dan in het jaar daarvoor. Het aandeel slachtoffers van skimming daalde. Weinig slachtoffers van deze criminaliteit hebben hiervan aangifte gedaan bij de politie.

Meer mensen opgelicht bij kopen via internet

In 2013 zei 3,3 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder dat ze wel eens opgelicht zijn bij het kopen of verkopen via internet. Dat komt neer op bijna 450 duizend personen. Het gaat daarbij vooral om koopfraude, bestelde en betaalde spullen die niet geleverd zijn. Het aandeel mensen dat daarmee naar eigen zeggen te maken had, nam toe van 2,7 procent in 2012 naar 3,1 procent in 2013. De stijging kan samenhangen met de toename van het kopen via internet. Verkoopfraude, waarbij geleverde goederen of diensten niet betaald worden, komt veel minder voor en bleef vrijwel gelijk.

Slachtofferschap koop- en verkoopfraude en identiteitsfraude

Slachtofferschap koop- en verkoopfraude en identiteitsfraude

Minder slachtoffers van skimming

In 2013 gaf 1,3 procent aan slachtoffer te zijn geweest van identiteitsfraude via elektronische betaalsystemen of via het internet, iets minder dan de 1,5 procent in 2012. De daling komt vrijwel geheel door de afname van skimming, het kopiëren van een bankpas of creditcard bij een betaal- of pinautomaat. Het aandeel dat hiervan slachtoffer werd daalde van 1,1 procent in 2012 naar 0,8 procent in 2013. Dit komt mogelijk door nieuwe maatregelen van banken, zoals het vervangen van de magneetstrip op een betaalpas door een chip en het standaard uitschakelen van betaalpassen buiten Europa. Het aandeel dat naar eigen zeggen te maken kreeg met phishing of pharming, bleef gelijk op 0,4 procent.

Wel melding, maar weinig aangifte van identiteitsfraude

Van een op de vijf gevallen van koop- of verkoopfraude via internet is in 2013 aangifte gedaan bij de politie. Bij identiteitsfraude was dat aandeel met 13 procent nog lager. Van identiteitsfraude wordt wel vrijwel altijd melding gedaan bij de bank, en in mindere mate bij de politie,  voor verdere afhandeling. Gedupeerden van (ver)koopfraude maakten in minder dan de helft van de gevallen melding van het delict.

Koop- en verkoopfraude en identiteitsfraude, melding en aangifte, 2013

Koop- en verkoopfraude en identiteitsfraude, melding en aangifte, 2013

Rianne Kloosterman

Bronnen: