Geregistreerde criminaliteit ook in 2014 gedaald

Dit artikel is de gecorrigeerde versie van het eerder verschenen bericht.

In 2014 registreerde de politie 7 procent minder misdrijven dan in 2013, de sterkste daling van de afgelopen tien jaar. De geregistreerde criminaliteit vertoont al jaren een dalende trend en is het afgelopen decennium met een kwart afgenomen. Vooral de zogenaamde ‘high impact crime’, woninginbraak, straatroof, overval en geweldsdelicten, nam in 2014 af. De bereidheid tot aangifte bleef in 2014 nagenoeg onveranderd. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Aantal geregistreerde misdrijven

Minder aangiftes van high impact crime

In 2014 registreerde de politie 1 miljoen misdrijven. Het aantal registraties daalde bij alle type delicten ten opzichte van 2013. Mensen deden 175 duizend keer aangifte van een high impact crime, 12 procent minder dan in 2013. Het aantal aangiftes van straatroof en overvallen daalde het hardst, met 23 en 22 procent. Mensen deden 71 duizend keer aangifte van inbraak uit een woning, een daling van 19 procent. Het aantal geregistreerde gewelds- en seksuele delicten daalde met 5 procent tot 97 duizend. De daling van de high impact crime ligt in lijn met de extra politieaandacht die hier naar uitgaat sinds de start van de Nationale Politie in 2012.

Aantal aangiftes van high impact crime

Minder delicten onopgelost

In 2014 loste de politie een kwart van de misdrijven binnen een jaar op; in 2013 was dit met 22 procent iets minder. Niet elk type delict is snel  op te lossen. Rijden onder invloed heeft een hoog oplossingspercentage, maar zakkenrollerij of diefstal uit een auto zijn delicten die moeilijker zijn op te lossen. Dat het oplossingspercentage gestegen is kan deels verklaard worden doordat er minder vaak aangifte is gedaan van moeilijk oplosbare delicten zoals woninginbraak en zakkenrollerij.

Ook bij de high impact crimes werd relatief vaker een verdachte gevonden. Met name overvallen werden vaker opgelost: 38 procent in 2014 tegen 32 procent in 2013.

Bronnen: