Forse erfenissen voor 'goede doelen'

In 2007 ontvingen erfgenamen uit erfenissen waarvoor aangifte successierecht werd gedaan in totaal 9,2 miljard euro netto. Hiervan ging 2,5 procent, bijna 230 miljoen euro, naar ‘goede doelen’. Gemiddeld ging het om een bedrag van 82 duizend euro.

Vooral familieleden profiteren van erfenissen. Ruim de helft van het totale bedrag aan erfenissen kwam bij kinderen van de overledenen terecht. Gemiddeld kregen ze 48 duizend euro. Daarnaast ging bijna 30 procent naar achtergebleven partners. Zij ontvingen met 97 duizend euro gemiddeld het grootste bedrag, gevolgd door de goede doelen.

Erfenissen waarvan aangifte successierecht is gedaan naar categorie erfgenamen, 2007*

Erfenissen waarvan aangifte successierecht is gedaan naar categorie erfgenamen, 2007*

Jack Claessen

Bron: StatLine, Verkrijgingen uit nalatenschappen waarvoor aangifte