Meer fietsdiefstal in de stad, maar minder aangifte

In 2008 werd bij 5 procent van de Nederlanders de fiets gestolen. Slechts één op de drie slachtoffers deed hiervan aangifte.

Stedelingen hebben veel vaker te maken met fietsdiefstal dan dorpelingen. In zeer sterk stedelijke gebieden werd van 8 procent van de mensen de fiets gestolen. Dat aandeel lag in de overige gebieden op gemiddeld 5 procent. Slachtoffers van fietsdiefstal uit de grote stad geven dit veel minder vaak aan bij de politie. Slechts 26 procent van de fietsdiefstallen in zeer sterk stedelijke gebieden werd aangegeven ten opzichte van gemiddeld 37 procent in de overige gebieden.

Voor 45 procent van de mensen geldt dat ze aangifte doen in de hoop de fiets terug te krijgen. De helft van de aangiftes van fietsdiefstal gebeurt via internet. Dit geldt voor zowel de stedelijke als niet-stedelijke gebieden.

Aangifte fietsdiefstal naar stedelijkheid, 2008

2691g1

Carin Reep

Bron: Slachtofferschap en aangifte van fietsdiefstal 2008