Geregistreerde criminaliteit en slachtoffers

In 2010 registreerde de politie krap 1,2 miljoen misdrijven. Dit is bijna 5 procent minder dan het jaar ervoor en 12 procent minder dan in 2005. Het aantal misdrijven dat is opgehelderd, is gedaald van 25 procent in 2005 naar 24 procent sinds 2010.

Aandeel vermogensmisdrijven terug op niveau 2005

Bijna 60 procent van de misdrijven betrof vermogensmisdrijven. Daarmee is het aandeel van dit type misdrijf voor het derde opeenvolgende jaar gestegen en weer terug op het niveau van 2005. Andere veel geregistreerde misdrijven zijn vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag (bijna 16 procent), gewelds- en seksuele misdrijven (ruim 9 procent) en verkeersmisdrijven (bijna 13 procent).

Steeds minder jongeren verdacht van criminaliteit

Ongeveer 380 duizend mensen werden in 2010 verdacht van het plegen van één of meer misdrijven, ruim zes procent minder dan het jaar ervoor en 24 procent minder dan in 2005. Opvallend in de periode 2005-2010 is de afname van het aandeel (strafrechtelijk) minderjarige verdachten (van 20 procent naar 16 procent) en de toename van het aandeel vrouwelijke verdachten (van 14 procent naar 16 procent).

Geregistreerde verdachten, aandeel vrouwen en minderjarigen

Criminaliteit

Meer dan één op de vier Nederlanders slachtoffer

Het aantal geregistreerde misdrijven is maar een deel van de daadwerkelijk gepleegde misdrijven. Slachtoffers van criminaliteit doen vaak geen aangifte bij de politie. Van vermogensdelicten wordt naar verhouding het meest aangifte gedaan, al gebeurt dat nog niet in de helft van de gevallen. Van vandalisme en van geweldsdelicten doet een nog veel kleiner deel van de mensen aangifte, nl. 16 procent respectievelijk 10 procent.

Meer dan een kwart van de Nederlanders van 15 jaar en ouder is naar eigen zeggen in 2010 slachtoffer geweest van veel voorkomende criminaliteit (geweldsdelicten, vermogensdelicten, vernieling en vandalisme). Mannen werden vaker slachtoffer van geweldsdelicten als mishandeling en bedreiging. Vrouwen worden naar verhouding vaker (2,4 procent) slachtoffer van zedenmisdrijven.

Minder kinderen onder toezicht gesteld

Ook kinderen kunnen te maken krijgen met vormen van onveiligheid. Als de ontwikkeling van een kind ernstig wordt geschonden of dreigt te worden geschonden kan de rechter een kinderbeschermingsmaatregel uitspreken. De meest voorkomende maatregel is ondertoezichtstelling. In 2010 werden iets meer dan 10 duizend kinderen onder toezicht gesteld. Dit is ruim 10 procent minder dan in 2009. Aan het einde van 2010 stonden 32,5 duizend kinderen onder toezicht.

Bron: Geregistreerde criminaliteit; misdrijven en verdachten naar regio