Fiets populair doelwit voor dieven

Vorig jaar zijn in Nederland 760 duizend fietsen gestolen. Eén op de twintig fietsbezitters raakte op die manier ten minste één fiets kwijt. Bij jongeren is dit zelfs één op de zeven. In stedelijke gebieden is de kans dat je fiets ontvreemd wordt drie keer zo hoog. Slechts drie op de tien slachtoffers deden aangifte van de diefstal.

Een op de twintig fietsbezitters bestolen

In 2006 raakten 620 duizend Nederlanders minstens één fiets kwijt aan een fietsendief. De fiets is daarmee het meest populaire doelwit voor dieven. Het is ook een geliefd vervoermiddel, negen op de tien Nederlanders van 15 jaar of ouder heeft er een. Dit betekent dat ruim 5 procent van de fietsbezitters te maken kreeg met diefstal.

Fietsdiefstal, 2006

Fietsdiefstal, 2006

Jongeren veel vaker dupe van fietsdiefstal

Bij jongeren werd relatief vaak een fiets weggehaald. Van de 18–24-jarigen werd 15 procent bestolen. Vooral bij de studenten in deze leeftijdscategorie is dit probleem groot: 18 procent moest een andere fiets aanschaffen. Ouderen werden nauwelijks de dupe.

In de grote stad meeste fietsen gestolen

In zeer sterk stedelijke gebieden kwam fietsdiefstal het vaakst voor. Een op de tien fietsbezitters werd daar bestolen. In niet-stedelijke gebieden lag dit aandeel ruim drie keer zo laag.

Fietsdiefstal naar stedelijkheid, 2006

Fietsdiefstal naar stedelijkheid, 2006

Fietsdiefstal het hoogst in West-Nederland

West-Nederland heeft de meeste grote steden. Fietsdiefstal kwam daar dan ook het vaakst voor. Fietsbezitters in Zuid-Nederland werden het minst getroffen.

Fietsdiefstal naar landsdeel, 2006

Fietsdiefstal naar landsdeel, 2006

Weinig aangifte

Slechts 30 procent van de bestolen fietsers heeft aangifte gedaan. Belangrijkste redenen om aangifte te doen was om de fiets terug te krijgen (31 procent) en om een beroep te kunnen doen op de verzekering (29 procent).

Carin Reep

Bron: Slachtoffers van fietsdiefstal, 2006